Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var 11 november 2016.

 

Aktieägare

30 september 2017

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Joachim Samuelsson 4 100 000 26,62
Midroc Invest AB 3 036 337 19,71
Svenska Handelsbanken 1 250 000 8,12
Paul Cronholm 1 015 070 6,59
Carlquist Holding AB 723 333 4,70
Bluefin Ventures AB 452 000 2,93
Nitrox Consulting AB 452 000 2,93
Mikael Peterson med bolag 282 000 1,83
Claes Capital Consulting AB 280 600 1,82
Rippen AB 262 500 1,70
Summa tio största aktieägarna 11 859 840 77
Övriga aktieägare 3 543 062 23
Totalt 15 402 902 100

 

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.