Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var 11 november 2016.

 

Aktieägare

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
Joachim Samuelsson 4 090 693 26,56%
Midroc Invest AB 3 036 337 19,71%
Paul Cronholm 1 015 070 6,59%
 Carlquist Holding AB  723 333  4,70%
SHB Sv. Småbolagsfond 700 000 4,54%
Totalt 15 402 902 100,00%

 

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.