Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var 11 november 2016.

 

Aktieägare

30 juni 2017

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Joachim Samuelsson 4 100 000 26,62
Midroc Invest AB 3 036 336 19,71
Paul Cronholm 1 015 070 6,59
SHB Sv. Småbolagsfond 750 000 4,87
Carlquist Holding AB 723 333 4,70
JPMEL Stockholm branch 500 000 3,25
Bluefin Ventures AB 452 000 2,93
Nitrox Consulting AB 452 000 2,93
Försäkringsaktiebolaget,
Avanza Pension
428 684 2,78
Rippen AB 262 500 1,70
Summa tio största aktieägarna 11 719 923 76,09
Summa övriga 1 550 aktieägare 3 682 979 23,91
Totalt 15 402 902 100

 

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.