Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var 11 november 2016.

 

Aktieägare

31 mars 2017

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Joachim Samuelsson 4 090 693 26,56
Midroc Invest AB 3 036 336 19,71
Paul Cronholm 1 015 070 6,59
Carlquist Holding AB 723 333 4,7
SHB Sv. Småbolagsfond 700 000 4,54
Bluefin Ventures AB 452 000 2,93
Nitrox Consulting AB 452 000 2,93
Försäkringsaktiebolaget,
Avanza Pension
342 990 2,23
Danske Bank International S.A 300 493 1,95
JPMEL Stockholm branch 300 000 1,95
Summa tio största aktieägarna 11 412 915 74,09
Summa övriga 1 550 aktieägare 3 989 987 25,91
Totalt 15 402 902 100

 

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.