Finansiell kalender

 

  • Bokslutskommuniké 2016 offentliggörs 16 februari 2017, klockan 08:30.
  • Årsredovisning för 2016 avses att publiceras under vecka 17, 2017.
  • Delårsrapporten januari – mars 2017 offentliggörs 18 maj 2017, klockan 08:30.
  • Årsstämma 2017 kommer att hållas 18 maj 2017, klockan 10:00 i Malmö. Adress meddelas i kallelsen.
  • Halvårsrapporten januari – juni 2017 offentliggörs 24 augusti 2017, klockan 08:30.
  • Delårsrapporten juli – september 2017 offentliggörs 16 november 2017, klockan 08:30.