Crunchfish lanserar en ny bluetooth-brygga baserad på sin mjukvaruteknologi, aBubbl, vilken möjliggör mobilbetalning direkt till en app på mottagarens mobil eller surfplatta. Detta är en betydande utökning av erbjudandet från enbart mobil betalning mot fysiska kassor, till att nu även stödja direktbetalning till handlares och även privatpersoners betalningsappar i mobil eller surfplatta. Inte minst i Indien är detta mycket viktigt eftersom majoriteten av Indiens 50 miljoner handlare utgörs av mindre Kirana-butiker, där man typiskt betalar med kontanter eller direkt till en betalapp.*

Crunchfish började redan 2014 att utveckla och patentera sin mjukvaruteknologi aBubbl, fast hade inledningsvis ett fokus på delning av information mellan mobiler i sociala sammanhang. Nu har aBubbl även anpassats mot mobilbetalning och Crunchfish får därigenom ett mycket bredare erbjudande till marknaden.

Situationer där enda möjligheten att betala digitalt är till en betalapp är vanlig i affärer i utvecklingsländer, men även i Sverige finns många situationer där direktbetalning till mobil eller surfplatta är vanligt. Inte minst vid självbetjäningskiosker, på marknader och idrottsplatser, i taxibilar, till rörliga butikssäljare och vid överföringar mellan privatpersoner.

Figur 1: Interaktionen vid betalning från mobil till mobil/surfplatta hos handlare eller privatperson förbättras med aBubbls mjukvarubrygga

Betalningsinteraktionen med aBubbl initieras inte genom ett blipp mot appterminalen, utan istället dyker betalningsinformationen bara upp i betalningsappen när den som skall betala kommer inom en meters avstånd från den som begär betalning. Namnet aBubbl kommer just av att man befinner sig i närheten av, eller i en bubbla kring, betalningsmottagaren. Transaktionen är fortfarande lika säker som annan mobilbetalning, eftersom betalaren fortfarande godkänner överföringen med biometri eller pinkod i sin app.

Blippits appterminal är bryggan mot fysiska kassor

Blippits appterminal har varit Crunchfish Proximitys utvecklingsfokus under 2019 och är färdig att rullas ut i marknaden via Blippit AB som ägs av Crunchfish och ClearOn i lika delar. Vi är stolta över att Swish har implementerat stöd för Blippit eftersom hela Sveriges betalande befolkning då kan checka ut via Blippit i kassor med en ansluten appterminal.

Figur 2: Blippits appterminal är bryggan mot fysiska kassor vid betalning hos handlare.

* Vänligen se bifogat perspektiv från Google Pay utgiven i november 2019 om konto-till-konto betalningar inkluderande en case study om hur Unified Payments Interface (UPI) transformerar Indiens betalmarknad.
https://static.googleusercontent.com/media/pay.google.com/sv//about/business/static/data/GPay_RTP_2019.pdf

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit och styrelseordförande för Crunchfish AB
+46 708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish AB
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.