Årsstämma 2021

Årstämma i Crunchfish AB kommer att äga rum onsdagen den 19 maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 19 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Presentation av årsredovisningen

Årsredovisning

Ladda ner årsredovisningen för 2020 här

Kallelse

Länk till röstningsformulär

Tryck här för att komma till röstningsformuläret

Andra handlingar inför stämman

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll från årsstämma

Kallelse

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.

Pressmeddelande – kallelse till årsstämma i Crunchfish AB

Andra handlingar inför stämman

Fullmaktsformulär

Kallelse som PDF

Årsredovisning 2019

Motiverat yttrande beträffande nomineringskommitténs förslag till styrelse

Styrelsens förslag till beslut