Bolagsstämmor

2023

Extra bolagsstämma

9 oktober, 2023

Årsstämma

22 maj, 2023

Crunchfish AB kommer att hålla årsstämma måndagen den 22 maj 2023 klockan 11.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Styrelsen har med stöd av § 8 i Crunchfish AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Dokument

Kallelse

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Styrelsens förslag till beslut punkt 11&12

Protokoll