Bolagsstyrning

Årsredovisningar

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

Årsstämma 2020

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll från årsstämma

Kallelse

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.

Pressmeddelande – kallelse till årsstämma i Crunchfish AB

Andra handlingar inför stämman

Fullmaktsformulär

Kallelse som PDF

Årsredovisning 2019

Motiverat yttrande beträffande nomineringskommitténs förslag till styrelse

Styrelsens förslag till beslut

Prospekt, anmälningssedel och övriga dokument

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av:

Joachim Samuelsson, representant för bolagets huvudägare Femari Invest AB

Göran Linder, representant för bolagets storägare Midroc Invest AB.

Paul Cronholm, grundare och CTO

Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com