Blippit erhåller rätten att CE-märka appterminalen

2019-11-21, 08:30

Blippit, delägt dotterbolag till Crunchfish Proximity, har framgångsrikt slutfört alla regulatoriska tester av appterminalen och äger därmed nu rätten att CE-märka appterminalen. CE-märkning berättigar till försäljning inom Europa. Sedan tidigare har bolaget även erhållit rätten att FCC- och Bluetooth-märka appterminalen.

Appterminalen är en brygga mellan handlarens fysiska kassa och mobila betalningsappar som möjliggör smidig utcheckning i butik. Swish är den första mobilapplikationen som valt att integreras i Blippits ekosystem. Utvecklingen av Blippits appterminal går enligt plan och med framgångsrikt avslutade regulatoriska tester äger Blippit nu rätten att CE-, FCC- och Bluetooth-märka appterminalen. Detta innebär att appterminalen nu kan säljas i samtliga EES-länder (EU, Island, Norge och Lichtenstein) samt USA.

”Detta är ett erkännande för Blippit och för samtliga parter som varit involverade i utvecklingen av appterminalen. Med CE-märkningen godkänd har vi klarat av ytterligare en milstolpe inför utrullningen av appterminalen. Vi tittar nu på att komplettera med certifiering i Indien, vilket kan erhållas snabbt utan ytterligare tester”, kommenterar Paul Cronholm, VD på Crunchfish Proximity.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit och styrelseordförande för Crunchfish
+46 708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 351 609
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Ladda ner som PDF