Blippit tillförs ytterligare 10 MSEK från Crunchfish och ClearOn

2020-03-16, 15:39

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att Crunchfishs och ClearOn AB:s (“ClearOn”) respektive styrelser har beslutat att fortsatt investera i det gemensamägda bolaget Blippit AB (”Blippit”). Det uppdaterade avtalet specificerar investeringar i form av aktieägartillskott om 5 MSEK från respektive part under räkenskapsåret 2020, innebärande en total investering om 10 MSEK.

I september 2018 bildade Crunchfish och ClearOn det gemensamägda bolaget Blippit för att erbjuda nya digitala möjligheter att betala i butik. Crunchfish och ClearOn äger 50 procent vardera av Blippit och tillför bolaget kapital i lika delar. Avsikten vid bolagsbildningen var att Crunchfish och ClearOn gemensamt skulle investera upp till 16 miljoner kronor i Blippit AB över en 2-årsperiod, vilket nu har gjorts. Crunchfishs och ClearOns respektive styrelser har beslutat att gemensamt fortsätta investera i Blippit.

Det uppdaterade avtalet specificerar investeringar i form av aktieägartillskott om 5 MSEK från respektive part under räkenskapsåret 2020, innebärande en total investering om 10 MSEK. För Blippits del innebär detta aktieägartillskott att bolaget, i fortsatt hög takt, kommer att kunna vidareutveckla och kommersialisera sin teknologi för mobila betalningar mot fysiska kassor i butik, med initialt fokus på Sverige och Indien. Crunchfishs fortsatta investering i Blippit ryms inom den av Crunchfishs bolagsstämma nyligen beslutade företrädesemissionen, som genomförs för att ta tillvara på möjligheterna inom mobil betalning och skapa ytterligare kraft för produktutveckling och kommersialisering.

”Det är naturligtvis glädjande, och ett signifikant styrkebesked, att vår partner ClearOn nu bekräftar sitt fortsatta finansiella stöd för Blippit, som matchar det fortsatta stöd som vi från Crunchfish kommer att ge”, kommenterar Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB och Blippit AB.

 

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish AB och Blippit AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020.

Ladda ner som PDF