Blippit utser ny styrelse med stor kompetens från handel och industri

2019-05-06, 08:37

Blippit AB ägs av Crunchfish Proximity AB och ClearOn AB i lika delar och båda parter äger enligt aktieägaravtal rätt att utse två ledamöter var och en suppleant. Vid Blippits kommande årsstämma föreslår ägarna att välja följande styrelse med lång erfarenhet och stor kompetens från handel och industri.

Lars Påhlson föreslås som ny styrelseordförande i Blippit. Lars var fram till 2018 VD för Cloetta Skandinavien och styrelseledamot i Dagligvaru­leverantörers Förbund, http://www.dlf.se. Under åren 2011 – 2015 var Lars även ordförande för DLF. Lars är även styrelseledamot i ClearOn sedan 2014.

Pontus Ellefsson omväljs som styrelseledamot i Blippit. Pontus är VD i ClearOn sedan 2005 och varit drivande att i processen att utveckla Blippit sedan starten i oktober 2018.

Susanne Hannestad föreslås som ny ledamot i både Blippit och i Crunchfish. Susanne har lång professionell erfarenhet av att hjälpa disruptiva fintech-bolag att kommersialisera sina produkter och växa sin affär internationellt. Hon är VD i den globala fintech acceleratorn http://www.fintechmundi.com.

Göran Linder föreslås som ny ledamot i Blippit och sitter sedan 2016 även i Crunchfishs styrelse. Göran är VD för Midroc Invest AB, Midroc New Technology AB och för Midroc Finans AB. Göran och har lång erfarenhet av teknikrelaterade bolag och sitter i styrelsen i ett tiotal publika och privata bolag.

Som suppleanter till Blippits styrelse föreslås Jörgen Friman som är VD i DLF och styrelse­ordförande i ClearOn sedan år 2000 och Joakim Nydemark som är VD i Crunchfish sedan 2012. Jörgen och Joakim är VD i respektive koncernmoder som konsoliderar Blippits resultat.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Samuelsson, Styrelseordförande i Crunchfish AB (publ) och VD för Blippit AB, telefon 0708 46 47 88, joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019. 

Om Blippit – blippit.com
Blippit ger mobila appar access till handelns butikskassor via en appterminal. Blippits appterminal är en ny typ av betalningsinfrastruktur som utgör bryggan mellan app och butikskassa. Bolagets innovativa lösning transformerar marknadssegmenten för betalning, kuponger, betalningsterminaler och betalväxlar i fysisk handel. Blippit ägs gemensamt av Crunchfish Proximity och ClearOn i lika delar.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­ baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betal­ning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Bolaget med säte i Malmö grundades 2010.

Ladda ner som PDF