CRUNCHFISH AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

2019-05-15, 08:30

2019 HAR BÖRJAT STARKT FÖR BÅDA AFFÄRSOMRÅDENA

–      ÖKAD OMSÄTTNING I Q1, ÖVERSTIGER HELÅR 2018

Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com 

Koncernens siffror i korthet jan-mar 2019 jan-mar 2018 Helår 2018
Omsättning (SEK) 3 972 755 216 095 3 509 946
Resultat före skatt (SEK) -5 341 163 -6 186 410 -22 016 858
Resultat per aktie (SEK) -0,25 -0,40 -1,30
Soliditet (%) 87,2 84,3 86,3
Kassa vid periodens utgång (SEK)
(Exklusive medel från emission mars 2019) 
12 913 314 13 153 895 21 362 235

Väsentliga händelser under perioden

 • Crunchfish och ClearOn lanserade genom det gemensamma bolaget Blippit en lösning för Swishbetalningar i dagligvaruhandeln. Lösningen bygger på den egenutvecklade appterminalen och ClearOns online clearing-tjänst som finns i 20 000 kassor i dagligvaru- och servicehandeln.
 • Crunchfish utökade samarbetet med OPPO. Avtalet löper under ett år med möjlighet till förlängning. Det initiala ordervärdet är 200,000 USD.
 • Crunchfishs partner och återförsäljare Nibiru tecknade avtal med kinesiska Shenzhen ARTS-STAR Technology. Nibiru kommer att leverera sin AR-plattform, med integrerad geststyrning från Crunchfish, för användning i AR-glasögon av märket Polaroid.
 • Crunchfish genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 20 Mkr efter emissionskostnader.
 • Crunchfish erhöll patent avseende AR/VR-interaktion av PRV, vilket skyddar hur användaren får visuell hjälp med att förstå vilken gest som aktiverar ett virtuellt objekt i smarta AR-glasögon eller VR-hjälmar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Blippit etablerade samarbete med GS1 Sweden för att nyttja möjligheterna med GS1 Digital Link inom butiksmarknadsföring.
 • Crunchfish erhöll patent för Blippits appterminals arkitektur för radiosignalering. Patenten är strategiskt viktiga eftersom de medför flera fördelar vid etableringen av radiokommunikationen med användarens mobil.
 • Två nya ledamöter nominerade till Crunchfishs styrelse. Susanne Hannestad, grundare och VD för den globala fintech acceleratorn Fintech Mundi och Håkan Paulsson, grundare och styrelseledamot i snabbväxande IT-konsultkoncernen Q-group.
 • Blippits nya styrelse med bland andra Susanne Hannestad och Lars Påhlson har lång erfarenhet samt stor kompetens från handel och industriBlippit erhöll europeiskt mönsterskydd för appterminalen.
 • Blippit anlitade erfaren affärsutvecklare för att bygga upp bolagets affär inom AR-baserad butiksmarknadsföring.
 • Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket den 15 april 2019.

VD Joakim Nydemarks kommentar

Jag kan glädjande konstatera att 2019 har börjat starkt inom båda våra affärsområden. Att omsättningen under första kvartalet överstiger den för helåret 2018 är ett tecken på detta. 

Genom bildandet av Blippit har vår affär inom mobil handel och kommersialiseringen av Mobile proximity teknologin kommit igång på allvar, där samarbetet mellan Crunchfish och ClearOn bland annat skapat förutsättningar för lanseringen av Blippits appterminal. Detta i kombination med integrationen med Swish är ett genombrott som möjliggör kopplingen mellan drygt 6,5 miljoner Swish-användare och 20 000 kassor i svenska dagligvaru- och service­handeln.

Inom vår Geststyrningsaffär upplever vi en tilltagande mognadsgrad på en spännande AR-marknad med nya pilotprojekt och efterföljande kommersiella utrullningar. Vi har under kvartalet också börjat se tecken på att AR-glasögon för slutkonsument är under utveckling hos många tillverkare. Bland annat spekuleras det kring Apples lansering av AR-glasögon, kanske redan i slutet av 2019, med en formfaktor och funktionalitet som inbjuder till daglig användning.

Detta i kombination med en lyckad nyemission och ett starkt stöd från våra huvudägare skapar förutsättningar för en fortsatt spännande resa för bolaget. Crunchfish teamets tro på bolaget är väldigt stark och vi är alla fast beslutna om att ta oss till framgång och lönsamhet.

Inbjudan till företagspresentation

Malmö 22 maj

Crunchfish presenterar bolaget på AR-kväll den 22 maj kl. 18:00 på är Media Evolution City (Multirummet),Stora Varvsg. 6A, Malmö. Övriga deltagande bolag är bla Bublar och Realfiction. Arrangör är fondbolaget ARScandinavia. Anmälan sker senast 20 maj till: event@arscandinavia.se

Stockholm 3 juni

Styrelseordförande Joachim Samuelsson kommer presentera Crunchfish på Aktiespararnas heldags-event Småbolagsdagen på Hotel Sheraton i Stockholm 3 juni, klockan 09.20–09.50. Presentationen sänds live via Aktiespararna samt kommer i efterhand finnas tillgänglig på bolagets och arrangörens webbplatser. Fri entré men Aktiespararna kräver en föranmälan.

För ytterligare information, kontakta:

VD Joakim Nydemark, epost: ir@crunchfish.com, telefon: 0706 35 16 09


Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se, telefon 040-200 250

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Ladda ner som PDF