Crunchfish AB (publ) publicerar årsredovisning

2020-04-17, 09:00

Årsredovisning för Crunchfishs verksamhetsår 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats www.crunchfish.com och bifogas även som en PDF till detta pressmeddelande.

Årsredovisning 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF