Crunchfish beviljas svenskt patent för digital identifiering i fysisk miljö med mobiler

2020-05-08, 08:30

First North-noterade Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av svenska Patent- och registreringsverket (PRV) beviljats ett nytt patent med registreringsnummer 542 530 avseende mobil identifiering med tunna applikationsklienter. Uppfinningen har sin användning vid en serviceterminal eller för att verifiera personlig information vid ett fysiskt möte. Patentansökan har även lämnats in i USA. Patenträttigheten gäller till december 2037.

I dagens samhälle finns det flera sätt att identifiera sig digitalt när man skall köpa något eller logga in till en tjänst på nätet. I Sverige är exempelvis användning av BankID vanlig för denna typ av identifiering. När identifiering skall ske i fysisk miljö vid en service terminal eller vid ett möte för att verifiera en personlig information behövs en annan typ av digital identifieringslösning.

Idag görs ofta denna typ av identifiering analogt med genom att man visar upp sitt körkort, pass, eller medlemskort eller ibland att man visar upp en QR-kod på sin mobil. Detta kan exempelvis vara vid betalning, varuutlämning, incheckning, alkoholförsäljning, inom vården, hos myndigheter, eller registrering av lojalitet i en kassa. Detta patent skyddar en uppfinning för bluetooth-baserad identifiering i en arkitektur där den personliga informationen lagras i molnet och efterfrågas genom tunna applikationsklienter. 

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 66 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – närhetsbaserad teknologi och geststyrning. Inom närhetsbaserad teknologi finns 22 unika uppfinningar av vilka 16 har beviljats patent på någon marknad. Inom geststyrningen har 11 av 12 uppfinningar blivit beviljade patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF