Crunchfish breddar sin affär med tjänsteerbjudande inom AI och bildanalys

2019-09-13, 09:00

Crunchfish skapar nytt affärsområde för bolagets produkt- och kompetensnära tjänster. Bolaget har under många år byggt upp unik kompetens inom bl.a. Artificiell Intelligens (AI) och bildanalys, som med egenutvecklade verktyg och arbetsprocesser går att kapitalisera på inom en mängd olika områden. I takt med att efterfrågan från marknaden ökar för såväl produktnära tjänster, där Crunchfish kan bygga hela lösningar inom AR, som för bolagets expertkunskaper inom AI, bildanalys och maskininlärning, öppnas affärsmöjligheter upp inom både befintliga och nya kundsegment. Den ökade efterfrågan driver produktförsäljningen, men öppnar även möjlighet till fortsatt resurs- och kompetensutbyggnad där bolaget nu skapar synergier mellan produktutvecklingen och framtida kundprojekt genom erbjudande av tjänster inom Crunchfishs sweet spot – bildanalys i kombination med AI.

Crunchfish har sedan 2010 utvecklat en geststyrningsteknologi som idag är ledande på marknaden. Mjukvaran finns i tiotals miljoner enheter genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Teknologin bygger på extremt avancerad bildanalys som med maskininlärning är optimerad för mobila och AR/VR-relaterade tillämpningar. De expertkunskaper Crunchfish har byggt upp inom ovanstående områden kommer bolaget nu att bygga vidare på och parallellt med fortsatt produktutveckling inom interaktion erbjuda expertkonsulter och tjänsteprojekt. Etableringen av tjänsteverksamheten, som bedöms kunna sysselsätta 10-15 personer inom de närmaste 12 månaderna, kommer bl.a. möjliggöra att i större utsträckning än tidigare bearbeta den svenska marknaden. Parallellt med tjänsteverksamheten kommer Crunchfish fortsätta med sina andra viktiga affärsområden Geststyrning och Mobil handel. Tjänsteverksamheten blir således bolagets tredje affärsområde.

”Den pågående digitaliseringen inom industrin har skapat ett stort behov av experter inom bildanalys och maskininlärning. Vidare visar allt fler pilotstudier globalt fördelarna med AR inom industrin. Crunchfish har de expertkunskaper som marknaden efterfrågar och vi ser därför en spännande möjlighet att erbjuda vår expertis till strategiska företag och industrier som ett led i företagets affärsutveckling. Med tjänster som ytterligare affärsområde, samt fortsatt marknadsbearbetning inom AR och mobil handel, har vi de rätta verktygen för att driva Crunchfish mot fortsatt tillväxt och lönsamhet”, kommenterar Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

Etableringen av tjänsteverksamheten sker omgående och bolaget utvärderar i dagsläget bl.a. partnerskap med andra konsultbolag samt större industrier för att etablera den nya affären.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2019. 

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö. 

Ladda ner som PDF