Crunchfish digitaliserar kontanter med en enklare offlinelösning

2020-11-18, 12:35

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har utvecklat en alternativ lösning som digitaliserar kontanter där säkerheten istället är baserad på digital signering av både transaktionerna och bankens individuellt konfigurerbara riskparametrar. Detta är en patentsökt lösning utan tredjeparts-produkter där offlinesaldot och övriga riskparametrar hanteras säkert.

Mindre än var tionde köp i Sverige sker med kontanter. Sveriges välfungerande IT-infrastruktur driver på marginaliseringen av fysisk valuta, vilket gör den svenska betalmarknaden oerhört känslig för störningar och driftstopp. Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle må ha sina fördelar, men idag står Sverige inför en framtid där vi kanske helt kommer att sakna ett betalningsmedel som precis som sedlar och mynt fungerar offline. Crunchfishs patentsökta offlinelösning erbjuder ett betalmedel med samma egenskaper som kontanter, fast digitalt. Behovet är omfattande, inte bara i Sverige, utan även i länder med sämre IT-infrastruktur där problemet är att alltför många digitala transaktioner misslyckas.

Crunchfish har tidigare utvecklat en offlinelösning där hjärtat är en Offline Wallet som körs som en pålitlig applikation i den säkra exekveringsmiljö som tillhandahålls av V-OS. Crunchfish har nu även tagit fram en enklare version utan tredjepartsprodukter, som istället använder sig av det säkra utrymmet som tillhandahålls av de mobila operativsystemen Android respektive iOS. Här hanteras den privata nyckel som används vid digitala signering av transaktionen, men erbjuder ingen säker exekveringsmiljö för vår Offline Wallet. Som kompensation lagras istället digitalt signerade transaktioner samt offlinesaldot och andra individuellt konfigurerbara riskparametrar som sätts av banken eller betaltjänsten, vilket gör att de inte kan manipuleras som variabler.  
 

Crunchfishs två Offline Wallet-lösningar kan användas både av rälsen för kort och omedelbara betalningar (RTP, Real Time Payments).

Offlinebetalning är ett välkommet tillskott som gör alla digitala betalningstjänster mer robusta, oavsett om det är kortinfrastrukturen eller rälsen för omedelbara betalningar. När det gäller säkerheten används samma beprövade teknologi som vid tokeniserade kortbetalningar där offlinetransaktionerna signeras digitalt från ett säkert utrymme i betalappen och öronmärks för mottagaren. Transaktionen överförs lokalt med vilken typ av närhetsbaserad interaktion som helst, exempelvis QR, NFC eller BLE och mottagaren verifierar offlinebetalningen antingen i en mobilapp, i kortterminalen eller direkt i kassan. Transaktionerna – som sparas av båda parter – regleras när någon går online.
 

 

Crunchfishs mobila offlinelösning är exceptionellt konfigurerbar och kompletterar alla typer av betaltjänster oavsett räls för avveckling.
 

”Vi fortsätter att förenkla digitaliseringen av kontanter. I vår nya offlinelösning nyttjar vi ett säkert utrymme som tillhandahålls av det mobila operativsystemet och åstadkommer på ett finurligt sätt en säker hantering av offlinesaldot. Denna lösning äger vi helt själva och den är enklare att rulla ut i marknaden”, kommenterar Crunchfishs VD Joachim Samuelsson.

Crunchfishs vision är att alla kommer betala offline i första hand i framtiden. Endast om man behöver tillgång till mer pengar än vad som finns tillgängligt i den mobila plånboken kopplar man upp sig. Transaktionen fungerar alltid omedelbart i offlineläget, eftersom den är oberoende av allt som kan strula online. Crunchfishs offlinelösning är exceptionellt skalbar och vi tror att den kommer bli standard i alla mobila plånböcker framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020.

Ladda ner som PDF