Crunchfish erhåller europeiskt patent för närhetsbaserad autentisering vilket försvårar identitetskapning

2020-03-26, 15:56

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av Europeiska Patent Office (EPO) erhållit beslut om beviljande (Decision to grant) om att patent avseende närhetsbaserad autentisering kommer att beviljas. Patentet skyddar hur mobilanvändaren bevisar sin identitet eller påvisar ägande av värdehandling vid närhetsbaserad interaktion. Den europeiska patentet med nummer 16769175-7 skall inom tre månader valideras i utvalda medlemsstater och Crunchfish brukar välja att validera i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.  Patentskyddet gäller till mars 2036. Patent har tidigare erhållits i Sverige och USA. Crunchfish har även sökt patentet i Kina.

Patentet skyddar närhetsbaserad autentisering och förhindrar otillbörlig användning av andras identiteter eller värdehandlingar vid närhetsbaserad interaktion. Det höjer säkerhetsnivån ytterligare för applikationer som implementerar Crunchfishs interaktionslösningar vid mobil betalning genom att publik/privat nyckelmetodik bevisar mobilanvändarens identitet eller påvisar ägande av värdehandling som exempelvis en rabattkupong eller färdbiljett inom kollektivtrafiken.

”Detta är ett grundpatent som ökar säkerheten i applikationer som implementerar Crunchfishs interaktionslösningar”, säger Paul Cronholm, CTO på Crunchfish.

 

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 60 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och proximity. Det finns 12 unika uppfinningar inom geststyrning vilka 11 har blivit beviljade patent samt 20 unika uppfinningar inom proximity av vilka 15 blivit beviljade. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfishs strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020.

Ladda ner som PDF