Crunchfish erhåller förhandsbesked om brett svenskt patent för bluetooth-baserad interaktion inom mobil betalning, social media och även COVID-19-kontaktspårning

2020-05-11, 08:30

First North-noterade Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av svenska Patent- och registreringsverket (PRV) erhållit förhandsbesked att patentansökan 1451509–2 kommer att beviljas rörande lokal bluetooth-interaktion mellan två mobila kommunikationsenheter kombinerat med molnbaserad serverfunktionalitet. Patentet har ett brett skyddsomfång med bäring på vitt skilda områden som mobil betalning, social media och kontaktspårning. Patenträttigheten i Sverige gäller till december 2034 och en ansökan har även lämnats in i USA.

Stationära bluetooth-baserade beacon-sändare blev snabbt populära för drygt fem år sedan för att kommunicera ut erbjudanden till kunder som befann sig i butiken. När marknadens fokus låg på den typen av butiksmarknadsföring utvecklade Crunchfish istället bluetooth-baserad kommunikation mellan mobila enheter. Vi såg tidigt en stor marknadspotential i att mobiler smidigt upptäcker och kommunicerar med allt och alla som befinner sig i närheten. Ett personligt kommunikationsnätverk kan etableras runt varje mobilanvändare som en bubbla, vilket gav namnet på vår interaktionslösning aBubbl.

Detta patent har ett brett skyddsomfång som skyddar många viktiga användningsområden. Det kan exempelvis användas inom mobil betalning genom att den betalande upptäcker och identifierar betalningsmottagaren via bluetooth. Ett annat vanligt användningsområde är inom social media för att enkelt etablera kontakt eller dela information med andra som befinner sig i närheten. Crunchfish har implementerat denna typ av funktionalitet i interaktionslösningen aBubbl som nyligen kom i fokus genom att även vara användbart för COVID-19-kontaktspårning.

”Det är glädjande att PRV nu har givit oss förhandsbesked om patentering av denna grundläggande uppfinning inom närhetsbaserad interaktion mellan mobiler. Beskedet skyddar aBubbls användning inom mobil betalning och har även en positiv påverkan på motsvarande amerikanska patentansökan, vilket är värdefullt med tanke på amerikanska företags dominans inom social media”, kommenterar Crunchfishs VD Joachim Samuelsson.

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 66 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – närhetsbaserad teknologi och geststyrning. Inom närhetsbaserad teknologi finns 22 unika uppfinningar av vilka 17 har beviljats patent på någon marknad. Inom geststyrningen har 11 av 12 uppfinningar blivit beviljade patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF