Crunchfish erhåller patent för robust blipp vid Blippits appterminal

2020-02-11, 09:40

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har erhållit förhandsbesked om patent från Svenska Patent- och registreringsverket avseende hur man kan avgöra huruvida en mobil befinner sig i absolut närhet av en basenhet, exempelvis en appterminal. Patentet skyddar idén att komplettera mätning av radiosignalens signalstyrka med någon annan form av närhetssensor. Patenten är strategiskt viktiga för Crunchfish och Blippit eftersom det medger en robust blipp oavsett betalarens mobilmodell, vilket är mycket svårt att åstadkomma utan denna kompletterande sensor.

Patenten skyddar uppfinningen att komplettera mätningen av radiosignalens signalstyrka med en ytterligare närhetssensor för att avgöra huruvida en mobilanvändare befinner sig i närheten av en basenhet. Denna kompletterande sensor kan vara baserad på vilket annat medium som helst, exempelvis ljus, kapacitiv, induktiv, infraröd, ultraljud, etc. och till och med vara en mekanisk knapp. Detta ger en mycket brett skydd och försvårar för konkurrenter att åstadkomma en robust blipp. Mäter man enbart på signalstyrka kan man för vissa mobilmodeller få en oönskad blipp på upp till en halv meters avstånd vilket inte kommer att upplevas stabilt. Alternativ teknologi för en blipp är Near Field Communication (NFC) som både blippbara kort och mobiler som blippar mot kortterminaler använder sig av. Nackdelen med NFC är att långt ifrån alla mobiler har stöd för NFC och att den enbart stödjer interaktion på några centimeters avstånd. Bluetooth som Blippit använder sig av finns däremot i princip alla mobiler och den möjliggör även att kunden i butik kan triggas av meddelanden eller erbjudanden på olika avstånd från appterminalen.

Patentet med svenskt ansökningsnummer 1950334–1 har prioritet till mars 2039. En internationell PCT-ansökan har inlämnats som gör att beslutet om vilka länder Crunchfish önskar nationalisera patentet i kan vänta till 30 månader efter inlämningsdatumet 19 mars 2019.

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfishs strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och närhetsbaserad interaktion.

Dessa är bolagets 14:e patent inom närhetsbaserad interaktion och därmed har Crunchfish lyckats erhålla patent för 14 av 20 unika uppfinningar inom området. Dessutom har Crunchfish patent för 11 av 12 uppfinningar inom bolagets andra teknologiområde geststyrning. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Figur: Ritning från patentansökan som visar att mätningen av radiosignalens signalstyrka kompletteras med en ytterligare en närhetssensor.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020.

Ladda ner som PDF