Crunchfish erhåller sitt första kinesiska patent inom närhetsbaserad social interaktion

2020-11-18, 14:58

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av det kinesiska patentverket fått förhandsbesked om att patentansökan 201580067460.9 i Kina kommer att beviljas inom kort. Patentet skyddar bred och fundamental funktionalitet när närhetsbaserad interaktion appliceras i sociala applikationer. Patentet blir det första kinesiska patentet för Crunchfish Proximity. Patentskyddet gäller till november 2034 och har tidigare beviljats i Sverige och USA. En ansökning i Europa har också lämnats in.

Teknologin i Crunchfishs patent finns implementerad i företagets mjukvara aBubbl som gör det möjligt för mobilanvändare att identifiera och kommunicera med andra som befinner sig i närheten. aBubbl kan integreras i vilken iOS- eller Android-app som helst på marknaden och stödjer även kommunikation mellan operativsystemen. Detta patent skyddar grundläggande närhetsbaserad identifiering av mobilanvändare i syfte att möjliggöra kommunikation med en enskild eller subgrupp av mobilanvändare, vilket är användbart i många sammanhang inom social media, dating, konferenser, mobilspel och butiksmarknadsföring.
 

 

Patentet skyddar att en mobilanvändare identifierar vilka som finns i närheten och sedan selektivt kommunicerar med någon enskild eller subgrupp av mobilanvändare.
 

“Detta patent skyddar hur närhetsbaserad interaktion appliceras i sociala applikationer. Att få detta grundpatent på den stora kinesiska marknaden är kommersiellt intressant eftersom det skyddar oss från konkurrens i Kina och från kinesiska aktörer,” säger Crunchfish VD, Joachim Samuelsson.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har 90 aktiva patent och patentansökningar inom tre teknologiområden – geststyrning, social interaktion och digital betalning. Inom geststyrning finns 12 unika uppfinningar varav 11 har blivit beviljade patent. Det finns även 12 unika uppfinningar inom social interaktion av vilka 11 har blivit beviljade patent. Inom digital betalning finns 14 unika uppfinningar av vilka 6 har blivit beviljade patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfishs strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Bolaget har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020.

Ladda ner som PDF