Crunchfish erhåller ytterligare två patent inom förstärkt verklighet

2017-02-10, 09:24

Pressmeddelande, Malmö den 10 februari, 2017

Patent och Registreringsverket (PRV) har gett förhandsbesked till Crunchfish om beviljande av två patent i Sverige för sätt att upptäcka passiva mobilanvändare som befinner sig i närheten av aktiva användare. Detta är fundamentalt för att möjliggöra kommunikation och delning av information mellan alla användare som befinner sig i varandras direkta närhet. Detta är Crunchfishs andra och tredje patent fokuserat på förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR), utöver det första beviljade patentet som offentliggjordes den 15 november 2016.

AR-spel som Pokémon Go blir mer sociala 

Pokémon Go gjorde förstärkt verklighet världskänt när spelet lanserades sommaren 2016. Crunchfishs produkt aBubbl® kan ta spel som Pokémon Go och andra applikationer till nästa nivå genom att göra dem kollaborativa och mer sociala. Med aBubbl® i appen får användarna möjlighet att:

  • Upptäcka vem som är i närheten
  • Kommunicera och skapa nya kontakter
  • Bjuda in alla i närheten att delta
  • Dela information och objekt

Med patentens teknologi kan samtliga aktiva mobilanvändare upptäcka de passiva användarna som befinner sig i närheten. Patenten är giltiga i 20 år räknat från 2015.

I en app med Crunchfishs AR-teknik kan användaren upptäcka andra användare som befinner sig i närheten, skicka meddelanden och dela objekt. Här byter jägarna Pokémonfigurer med varandra.

“Dessa patent är kommersiellt mycket viktiga för Crunchfish eftersom de löser problemet hur passiva mobilanvändare upptäcks av alla aktiva användare. Detta är grundläggande för att erbjuda Crunchfishs typ av förstärkt verklighet i applikationer inom sociala media, dating, affärsnätverk, möten eller kollaborativa spel”, säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish och ansvarig för bolagets patentportfölj.

Så fungerar teknologin

aBubbl® är baserad på beacon-teknologi som ursprungligen utvecklades för stationära Bluetooth-sändare med förmåga att även kunna nå passiva mobilanvändare, dvs användare som för tillfället inte använder sin telefon. Hur ofta passiva användare reagerar på en beacon-signal begränsas för att undvika onödig batteriförbrukning. En passiv användare reagerar därför vanligtvis enbart när den hör en beacon-signal första gången och är därefter inte nåbar så långe den passive användaren stannar inom beacon-signalens räckvidd.

aBubbl® möjliggör ett dynamiskt system för mobila Bluetooth-sändare som finns inbyggda i vanliga mobiltelefoner. I sådana system är det vanligt att flera aktiva användare befinner sig i närheten av varandra samtidigt. För att de skall kunna upptäcka alla användare i närheten måste systemet stödja att passiva användare kan nås igen. Dessa två patent skyddar uppfinningar som möjliggör detta genom att aktiva användare instrueras att tillfälligt sända via en sekundär beacon-kanal, alternativt genom att andra aktiva användare tillhandahåller en lista över upptäckta passiva användare.

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 51 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och förstärkt verklighet. Det finns 10 unika uppfinningar inom geststyrning vilka samtliga har blivit beviljade patent samt 13 unika uppfinningar inom förstärkt verklighet av vilka 3 har blivit godkända patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Joachim Samuelsson +46 708 464 788 eller VD Joakim Nydemark +46 706 351 609.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017.

 

Om Crunchfish

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfish teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

 

Ladda ner som PDF