Crunchfish går vidare med sin initiala patentansökan för Digital Cash

2021-04-20|

Crunchfish har erhållit en International Search Report gällande bolagets ursprungliga Digital Cash-patentansökan och beslutat att begära en International Preliminary Examination av ansökans patenterbarhet. Patentansökan blir offentligt tillgänglig den 29 juli 2021, vilket är 18 månader efter det ursprungliga ansökningsdatumet.

En PCT-ansökan hanteras i en eller två faser. Först sker en obligatorisk internationell undersökning i fas 1, som resulterar i en International Search Report (ISR). En sådan har nu utfärdats för Crunchfishs initiala patentansökan för Digital Cash som har internationellt ansökningsnummer PCT/SE2020/051251.

Baserat på rapporten har Crunchfish beslutat att fortsätta processen genom att begära en International Preliminary Examination (fas 2), med målsättning att erhålla en International Preliminary Report on Patentability (IPRP Chapter II), före patentansökningen går in i den nationella fasen där varje land applicerar sina egna patentlagar i slutgranskningen. Ett alternativ för Crunchfish vore att avsluta ansökan före den internationella publiceringen, som sker 18 månader efter det initiala ansökningsdatumet, det vill säga den 29 juli 2021. Crunchfish har sex ytterligare patentansökningar relaterade till Digital Cash som ännu inte har granskats.

PCT, Patent Cooperation Treaty, är en internationell överenskommelse som ger uppfinnare möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. En PCT-ansökan innebär inte i sig självt ett patent, utan tillhandahåller en internationell undersökning samt ett skriftligt utlåtande gällande patenterbarhet (inklusive uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet). Den internationella undersökningen samt det skriftliga utlåtandet utfärdas av ett fåtal patentmyndigheter som är auktoriserade att agera som International Searching Authority (ISA). Huvudsyftet att lämna in en PCT-ansökan är att erhålla ytterligare 18 månader att besluta om vilka länder som patentansökan ska nationaliseras i.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF