Crunchfish i samarbete med Lenovo New Vision avseende geststyrning i AR glasögon

2018-11-29, 08:30

Nasdaq First North listade Crunchfish inleder samarbete med Lenovo New Vision. Samarbetet innebär att Lenovo New Vision kommer att integrera Crunchfishs programvara i ett urval av sina kommersiella AR-applikationer för att initialt genomföra fälttester bland prioriterade kunder. Syftet är att se hur gestinteraktion förbättrar AR-applikationernas effektivitet och användbarhet.

Lenovo New Vision erbjuder marknaden ett komplett AR-ekosystem som inkluderar AR glasögon och AR applikationer kopplade till en back-end lösning. De applikationer där geststyrningen kommer att ingå är bland andra iAiD för support- och underhållstjänster och iWorkflow som ger användaren steg-för-steginstruktioner vid exempelvis installationer.

Med många kunder inom industri, offentlig sektor, sjukvård och turism, siktar Lenovo New Vision på att erbjuda de mest effektiva och användbara AR-applikationerna på marknaden. För att nå denna målsättning har de identifierat geststyrning som en viktig del av interaktionen.

“Vi ser att användarupplevelsen är avgörande vid användning av våra nyckelfärdiga AR lösningar. Gestbaserad interaktion är ett viktigt steg för oss i vårt arbete med att skapa AR-applikationer som är helt användarcentrerade”, säger Lu Dongyun, CTO på Lenovo New Vision.

“Vi är väldigt stolta över att en global AR-aktör som Lenovo New Vision avser använda vår programvara i sina AR-applikationer. Genom att lägga till interaktion med gester kan användaren dra nytta av AR-applikationernas fulla potential”, säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Nydemark
VD Crunchfish
ir@crunchfish.com
Telefon 0706 35 16 09


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018

Om Crunchfish

Crunchfish utvecklar och marknadsför Augmented Reality-teknik för m-handel och industriella och sociala applikationer. Vår mjukvara gör det möjligt att styra elektronik med gester och möjliggör AR i någon tredje parts applikation. Crunchfishs teknik är licensierad till både hårdvaruproducenter och applikations-utvecklare och finns för närvarande tillgängliga i enheter och applikationer från globala spelare. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och är baserat i Sverige. Besök crunchfish.com för mer information.

Om Lenovo New Vision

Lenovo New Vision, ett dotterbolag till Lenovo Capital och Incubator Group, och fokuserar uteslutande på AR-industrin. Dess föregångare, NBD, lanserade sin första generation av AR-smarta glasögon 2014 och är bland de första som har en integrerad AR-mjukvara / hårdvarulösning i Kina. Dess verksamhet omfattar industri, allmän säkerhet, sjukvård, turism och andra sektorer.

Ladda ner som PDF