Crunchfish ingår partneravtal med Extenda Retail för Swish-betalningar

2020-06-29, 09:48

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget har ingått ett partneravtal med Extenda Retail AB (”Extenda Retail”), avseende integration av Blippits SDK för Swish-betalningar i Extenda Retails RS POS-kassa.

Extenda Retail är Nordens ledande kassasystemsleverantör med installationer i Nordens största butikskedjor inom retail och dagligvaruhandeln. Med Blippits SDK kommer möjligheten öppnas upp för mobila betalningar till RS POS, både i traditionell kassa och för självutcheckningskassor (self-checkout). Crunchfish och Extenda Retail kommer gemensamt att marknadsföra tjänsten till Extenda Retails befintliga kunder. Den finansiella påverkan för Crunchfish inom ramarna för avtalet är avhängigt hur många av Extenda Retails kunder som väljer att integrera lösningen i sina RS POS-kassor. Ambitionen från båda parter är att Blippits SDK framöver även ska integreras i fler av Extenda Retails lösningar.

”Det är mycket glädjande för oss att vi ingått detta partneravtal med Extenda Retail, som har tusentals kassainstallationer ute på marknaden i flera av landets största butikskedjor. Med Blippits SDK installerat i Extenda Retails kassasystem kommer handlarna att kunna erbjuda sina kunder friktionsfria och enkla mobilbetalningar. Vi ser fram emot att tillsammans marknadsföra vår lösning till Extenda Retails kunder, och vi är övertygade att detta partneravtal kommer att leda till ett marknadsgenombrott för Crunchfishs lösningar för friktionsfria mobila betalningar”, kommenterar Patrik Lindeberg, COO på Crunchfish.

”Som marknadsledare inom butiks- och kassalösningar till retail- och dagligvaruhandeln har vi under en längre tid sett en trend mot mobila betalningar, och vi märker nu av en ökande efterfrågan från våra kunder för denna typ av lösningar. Tillsammans med Crunchfish kommer vi att kunna erbjuda Swish-betalningar till våra kunder på ett ännu smidigare sätt än tidigare. Det blir ett starkt tillägg till detta redan mycket kompetenta kassasystem och passar perfekt med det fokus på safe shopping som vi och våra kunder haft på senare tid”, säger Michael Jakobsson, Partner Manager på Extenda Retail.

Om Extenda Retail
Extenda Retail är en ledande leverantör av kassalösningar och liknade tjänster till retail-sektorn. Den omfattande portföljen av lösningar inkluderar bland annat ERP (Enterprise Resource Planning) till detaljhandeln, Point-of-Sales-lösningar, lagerhanteringssystem, programvara för lojalitetsprogram samt recepthantering för Apotek. Extenda Retail har expertis från nästan 40 år av programvaruutveckling för detaljhandeln, och hundratals detaljhandelskedjor med närvaro i över 35 länder över hela världen använder bolagets lösningar. Sedan hösten 2018 verkar Extenda Retail under det nya varumärket med stöd av STG Partners, ett USA-baserat investmentbolag med ett stort antal framgångsrika investeringar i tech-bolag.
Upptäck mer på http://www.extendaretail.com eller följ bolaget på LinkedIn

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ir@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

 

Ladda ner som PDF