Crunchfish inleder samarbete med Epson avseende geststyrning för smarta glasögon

2017-04-07, 09:29

First North-noterade Crunchfish ingår samarbete med japanska elektronikföretaget Epson. Samarbetet innebär att Epson erbjuder geststyrning från Crunchfish i sina smarta AR-glasögon för industriellt bruk.

Samarbetet avser användningen av Crunchfishs mjukvara för geststyrning i Epsons produktplattform Moverio. Epsons smarta AR-glasögon i kombination med geststyrning erbjuder användaren ett effektivt och smidigt interaktionsätt för att nyttja alla de tjänster som är kopplade till produktplattformen Movierio. Samarbetet löper tillsvidare och omfattar även gemensam marknadsföring av glasögonen och Crunchfishs mjukvara.

AR-glasögon för industriellt bruk är ett nytt marknadssegment för Crunchfish där interaktion med gester lämpar sig väldigt väl. Segmentet växer stadigt men är liksom samarbetet med Epson i en tidig fas varför inga uppgifter om förväntade volymer eller intäkter lämnas.

Epson är en av världens ledande leverantörer av AR-glasögon för industriellt bruk. Epson-koncernen har 72 000 anställda fördelat över 93 bolag runt om i världen. Tillsammans med oberoende systemleverantörer (ISV) adresserar Epson den växande globala industriella marknaden för AR-lösningar. En typisk kund är en verksamhet på jakt efter lösningar för att t.ex. optimera industriella processer, minska tiden för produktionsstillestånd eller möjliggöra ett effektivare underhåll.

Industrin står inför ett paradigmskifte

Smarta glasögon i kombination med olika tjänster kommer dramatiskt förändra arbetsprocesserna inom många branscher de närmaste två till fem åren. Genom att AR-tekniken möjliggör betydande effektivitetsvinster inom industrin förväntas tillväxttakten inom AR-området vara stark. Marknaden uppskattas ha ett värde av 90 miljarder USD årligen vid 2020, enligt analytikerföretaget Digi-Capital.

”Vi ser att geststyrning kommer vara en av de viktigaste interaktionsmetoderna för de tjänster som Moverio-plattformen erbjuder. Därför är vi mycket nöjda med att Crunchfish nu ingår i vårt nätverk av mjukvarupartners, och att vi kan fortsätta erbjuda marknaden unika lösningar”, säger Valerie Riffaud Cangelosi, Head of New Market Development – EMEA, på Epson.

“Vi är stolta över att vara en del av Epsons partnernätverk. Epsons smarta glasögon i kombination med vår beprövade programvara är en vinnande lösning för industrin. En gemensam marknadsföring och försäljning inom relevanta kundsegment skapar spännande kommersiella möjligheter”, säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish

För ytterligare information kontakta:

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
ir@crunchfish.com
0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2017.

Om Crunchfish

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfishs teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

Om Epson

Epson är ett globalt ledande teknikföretag med syfte att sammanföra människor, information och annat genom egenutvecklade effektiva och kompakta precisionstekniker. Med ett sortiment som omfattar såväl bläckstråleskrivare och digitala utskriftssystem som 3LCD-projektorer, smarta glasögon, sensorsystem och industrirobotar fokuserar företaget på att driva innovationer och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik. Epson-koncernen drivs av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har nästan 72 000 anställda i 93 företag världen över. Epson är stolt över sina bidrag till de samhällen där man är verksam och sina kontinuerliga insatser för att minska miljöpåverkan. Läs mer på http://www.epson.se

Ladda ner som PDF