Crunchfish möjliggör fysisk mobilbetalning även utan app

2020-03-24, 11:25

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget nu även möjliggör fysisk mobilbetalning utan app. Detta är en strategiskt viktig uppfinning som kompletterar Crunchfishs produktportfölj och även är kompatibel med bolagets övriga interaktionslösningar för mobil betalning. Med denna patentsökta uppfinning med svenskt ansökningsnummer 2050320–7 krävs ingen onboarding med förinstallation av någon app, eftersom betaltjänsten istället kan erbjudas spontant över ett webbgränssnitt. Det öppnar även upp möjligheten för att många fler människor i världen kan betala digitalt trots att de har enklare typer av mobiler. Patentansökan ger en möjlighet till patentskydd till mars 2040.

Att erbjuda betalning över ett webbgränssnitt tar bort utmaningen för betaltjänster att övertyga användare att ladda ned deras app. De behöver inte ens erbjuda någon app. Betaltjänsten kan istället erbjudas över webben och kan ändå vara kompatibel med Crunchfishs innovativa interaktionslösningar aBubbl och Blippit för mobila betalningar.

Att Crunchfish interaktionslösningar även kan initieras över webben ökar vår tekniska flexibilitet och gör utrullningen än mer skalbar, eftersom vi möjliggör för betaltjänster att nå användare med enklare mobiler; en marknad som traditionellt dominerats av mobiloperatörer.

Patentansökan skyddar etableringen av en lokal 2-vägslänk mellan en person med en mobil och exempelvis en handlares betalväxel i en mobil eller kassa, efter att ha initierats genom exempelvis scanning av en QR-kod. Detta möjliggör att två parter kopplas samman utan att personen har någon app förinstallerad. En betalning kan istället initieras genom ett webbgränssnitt under förutsättning att webbläsaren har stöd för närhetsbaserad kommunikation, exempelvis web-bluetooth.

Denna uppfinning kan nyttja ekosystemet för QR-koder där varje handlare refereras med en unik kod. Om användaren inte har någon app installerad kan QR-koden istället initiera en betaltransaktion över ett webbgränssnitt med rätt betalningsmottagare angiven. Efter att användaren har använt betaltjänsten öppnas goda möjligheter för onboarding med installation av betaltjänstens app.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020.

Ladda ner som PDF