Crunchfish möjliggör mobila kortbetalningar offline

oktober 15, 2020|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) breddar sin patentsökta Offline Wallet-lösning till att även stödja mobila kortbetalningar. Ett offline-saldo som hanteras säkert i betalarens mobilapp möjliggör kortbetalningar offline, eftersom godkännandet av betalningen sker offline när betalningen initieras, istället för efteråt i en uppkopplad kortterminal. Att erbjuda offline-betalningar till kortindustrin gör Crunchfishs Offline Wallet mycket mer internationellt skalbar. Partnerdiskussioner med kortföretag har inletts.

All digital betalning är känslig för problem med online-uppkoppling samt potentiella driftstopp hos betalningstjänsten, banken eller elektroniska identifieringstjänster. Crunchfish har patentansökt en banbrytande innovation där mobilbetalningen görs oberoende av alla uppkopplingsproblem och tjänster som kan ligga nere vid betalningsögonblicket. Detta löses med bolagets mobila plånboksapplikation Offline Wallet som är implementerad i ett säkert utrymme som integreras i en betalningsapp. Där hanteras kryptografisk information, offline-saldot samt transaktionsloggarna med hög säkerhet. Det säkra utrymmet V-OS tillhandahålls av Crunchfish partner V-key.

Tokeniserade kortbetalningar är kryptografiskt signerade för att det skall vara möjligt att verifiera betalarens identitet och därefter konfirmera att det finns tillräckligt med medel på bank- eller kortkontot. Med Crunchfishs patentsökta Offline Wallet-lösning görs denna kontroll redan när betalningen initieras mot offline-balansen. Detta är den enda skillnaden eftersom betalningar som initieras från Crunchfishs Offline Wallet också är kryptografiskt signerade EMV-tokens, men med den tillkommande fördelen att dessa betalningar kan verifieras offline av mottagaren i vilken typ av enhet som helst.

”Den digitala betalningsmarknaden är i snabb förändring. En ny internationell trend är att realtidsbetalningstjänster inleder partnerskap med kortindustrin för att skapa bättre lösningar och få bättre marknadsräckvidd. I detta extremt konkurrensutsatta landskap, kommer Crunchfish med en nyhet som erbjuder säkra mobilbetalningar offline, oavsett vilken räls som används för online settlement”, säger Crunchfish VD Joachim Samuelsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.

Ladda ner som PDF