Crunchfish och ClearOn bildar Blippit AB, ett gemensamt m-handelsbolag

2018-09-03, 11:22

Nasdaq First North-noterade Crunchfish och ClearOn som leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln etablerar ett nytt gemensamägt bolag som erbjuder nya digitala möjligheter att marknadsföra produkter och betala i butik. Crunchfish och ClearOn äger 50 procent vardera av det nya bolaget och tillför bolaget kapital i lika delar. Bolagen avser investera gemensamt upp till 16 miljoner kronor i Blippit AB över en 2-årsperiod.

Crunchfish och ClearOn har inlett ett samarbete där dagligvaruhandeln erbjuds nya möjligheter till merförsäljning med mobila kuponger som aktiveras när kunden närmar sig produkten i hyllan och sedan sömlöst löses in i kassan. Lösningen möjliggörs genom Crunchfishs teknologi för närhetsbaserad interaktion och ClearOns innovativa clearing­system som redan finns i fler än 20 000 kassor i cirka 6 000 butiker över hela Sverige.

Marknaden för kupongkampanjer är stabil och ClearOn som funnits i 50 år ser ett ökat intresse från sina kunder att rikta erbjudanden via mobilkuponger i handeln. Det nya gemsamma erbjudandet, som kompletterar de traditionella kupongerna, riktar sig i ett första steg till den svenska marknaden men samarbetet rymmer även förutsättningar för en internationell expansion samt att inkludera närhetsbaserade mobila betaltjänster.

Affärsmodellen för det nya bolaget baseras på fasta kampanjintäkter och rörliga intäkter från inlösen av sömlösa kuponger eller mobila betalningar genom ClearOns clearingplattform. Crunchfish står för den tekniska utvecklingen av den närhetsbaserade interaktionen och får intäkter genom konsultupplägg mellan Crunchfish och det gemensamma bolaget samt genom att tillhandahålla interaktionsprodukterna till handeln.

ClearOn och Crunchfish är överens om att investera upp till 1 miljon kronor vardera per kvartal under en 2-årsperiod, sammanlagt 16 miljoner kronor, i Blippit AB. Crunchfishs löpande investering bedöms rymmas inom den av Crunchfishs styrelse nyligen föreslagna företrädesemissionen.  

”Det nya bolaget kommer inledningsvis fokusera på mobila kuponger och betalmedel på den svenska marknaden. Genom att Blippit-lösningen är unik och patentsökt, finns det även förutsättningar att expandera internationellt i ett senare skede.” säger Pontus Ellefsson, VD för ClearOn.

”Etableringen av ett gemensamt bolag är en naturlig utveckling av vårt samarbete och syftar till att sätta fokus på affären. Genom att samla affärsutveckling, marknadsföring och försäljning i ett gemensamägt bolag skapar vi bästa möjliga förutsättningar och en tydlighet mot marknaden.” säger Joakim Nydemark, VD för Crunchfish.

För mer information kontakta:             

Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish Proximity AB, dotterbolag till Crunchfish AB.
070-846 47 88, joachim.samuelsson@crunchfish.com

Pontus Ellefsson, VD för ClearOn AB
070-734 40 04, pontus.ellefsson@clearon.se

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018.

Crunchfish Proximity AB, som är ett helägt dotterbolag till Cruchfish AB, utvecklar och marknadsför mobil interaktionsteknologi. Lösningen som Crunchfish har utvecklat för butikshandeln ger mobilanvändaren möjlighet att ta del av butiksmarknadsföring och checka ut genom att blippa sin telefon, även när mobilen är i låst eller nedsläckt läge. I närheten av en kampanjvara eller när kunden närmar sig kassan kan användaren även bli notifierad. För ytterligare information, besök https://www.crunchfish.com

ClearOn AB leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln. Affärsområdet Wave utvecklar och säljer kassasystem. I samarbete med 6 000 butiker clearar företaget kuponger, presentkort, betalningar och värdeavier för SEK 5 miljarder årligen. Genom Kassagirot erbjuder ClearOn privatpersoner och företag att betala, ta ut, växla och överföra pengar i samarbete med Bankgirot, Nordea, Swedbank och MoneyGram. ClearOn är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn och ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund. För ytterligare information, besök http://www.clearon.se 

Ladda ner som PDF