Crunchfish offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2019

2019-11-14, 08:30

Crunchfish AB offentliggör idag delårsrapport för det tredje kvartalet samt de första nio månaderna 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Koncernens siffror i korthet   2019-07-01   2018-07-01   2019-01-01   2018-01-01
   2019-09-30  2018-09-30  2019-09-30  2018-09-30
         
Omsättning (SEK)  2 599 994  928 605  9 038 623  1 377 239
 Resultat före skatt (SEK)  -6 624 195 4 668 250  -19 808 510  -16 449 318
 Resultat per aktie (SEK)  -0,26  -0,30  -0,81  -1,07
 Soliditet (%)  84,9  73,1  84,9  73,1
 Kassa vid periodens utgång (SEK)  19 464 804  7 142 828  19 464 804  7 142 828

VD Joakim Nydemark kommenterar

”Genom vår nya partner LogistiVIEW etablerar sig Crunchfish på logistikmarknaden. Logistik är ett område som framgångsrikt börjat integrera AR i arbetsflödet och som har stor tillväxtpotential. Inom mobil handel har vi gjort appterminalen redo för massproduktion. Parallellt har vi under det tredje kvartalet etablerat en tjänsteverksamhet, vilken möjliggör större bearbetning av den lokala svenska marknaden. Med tjänster som nytt affärsområde, samt fortsatt marknadsbearbetning inom AR och mobil handel, har Crunchfish de rätta verktygen för tillväxt.”

Väsentliga händelser under perioden

  • Crunchfish generaliserar mobilbetalning med Blippits appterminal genom utveckling av ny mjukvara för kassasystem. Detta öppnar upp en betydligt större marknad eftersom Blippit kan bearbeta hela marknaden genom de kassaleverantörer som önskar erbjuda appbetalning som betaltjänst.
  • Crunchfish Proximity rekryterar Bo Lennselius som projektledare för Blippit. Bo har lång erfarenhet av affärsutveckling och kommer att bli en nyckelresurs i utrullningen av Blippit.
  • Crunchfish och 0glasses ingår samarbete avseende geststyrning i AR-glasögon. Målsättningen är att inkludera geststyrning som standard i bolagets kommande AR-glasögon.
  • Crunchfish skapar nytt affärsområde för bolagets produkt- och kompetensnära tjänster. Etableringen av tjänsteverksamhet kommer bl.a. möjliggöra att i större utsträckning än tidigare bearbeta den svenska marknaden.
  • Crunchfish ingår avtal med amerikanska LogistiVIEW om att integrera bolagets geststyrningsteknologi i LogistiVIEWs produkter. Avtalet är ett viktigt steg på den amerikanska marknaden.
  • Crunchfish Proximity levererar releasekandidat av appterminalen till Blippit. Releasekandidaten kommer att användas vid alla regulatoriska test som genomförs för att Blippit skall äga rätt att CE-, FCC- och Bluetooth-märka appterminalen. Detta är första steget för att kunna massproducera appterminalen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Crunchfishs delägda dotterbolaget Blippit reviderar utrullningsplanen för appterminalen. Vidare meddelas att Blippit har genomfört en marknadsstudie och inlett dialoger med kassaleverantörer och betalningsappar på den indiska marknaden.
  • Crunchfish ingår avtal med Seerslab, som är verksamma på den koreanska och amerikanska marknaden. Avtalet innebär att Seerslab blir återförsäljare av Crunchfishs mjukvara för geststyrning. Seerslab har utvecklat en AR/VR-plattform där Crunchfishs geststyrning kommer att erbjudas som en integrerad komponent.

Videopresentation av halvårsrapporten
Crunchfish har tillgängliggjort en videopresentation av delårsrapporten där VD Joakim Nydemark och styrelseordförande Joachim Samuelsson ger sin syn det tredje kvartalet 2019. Videopresentationen finns tillgänglig här: https://youtu.be/wBEXjDLZcN4

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Ladda ner som PDF