Crunchfish offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2020

2020-11-12, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör idag delårsrapport för det tredje kvartalet samt de första nio månaderna 2020. Rapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

 

Koncernens siffror i korthet

2020-07-01

2020-09-30

2019-07-01

2019-09-30

2020-01-01

2020-09-30

2019-01-01

2019-09-30

Omsättning (SEK) 2 970 495 2 599 994 7 248 878 9 038 623
Resultat före skatt (SEK) –6 078 022 -6 624 195 –19 455 130 -19 808 510
Resultat per aktie (SEK) -0,21 -0,26 -0,71 -0,81
Soliditet (%) 85,3% 84,9% 85,3% 84,9%
Kassa vid periodens utgång (SEK) 15 888 702 19 464 804 15 888 702 19 464 804

VD Joachim Samuelsson kommenterar
”Mindre än var tionde köp i Sverige sker med kontanter. Sveriges välfungerande IT-infrastruktur driver på marginaliseringen av fysisk valuta, vilket gör svenska betalmarknaden oerhört känslig för störningar och driftstopp. Å andra sidan finns länder med sämre IT-infrastruktur där alltför många digitala transaktioner misslyckas. Vi har utvecklat en patentsökt lösning för offlinebetalningar som gör att betalningen alltid fungerar friktionsfritt.”

Missa inte en längre intervju om Q3 2020 med Joachim Samuelsson, som finns tillgänglig här: https://www.youtube.com/watch?v=mAoS5MmzMgw

Väsentliga händelser
Nya avtal och samarbeten

  • I juli meddelade Crunchfish att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det Singapore-baserade mjukvarubolaget V-Key, avseende marknadsföring och teknisk utveckling baserat på parternas respektive mjukvaruprodukter för Crunchfishs patentsökta offlinelösning. V-Key är verksamma inom digital säkerhet och har uppfunnit den internationellt patenterade teknologin V-OS, världens första virtuella Secure Element. Samarbetsavtalet säkerställer att bolagens lösningar fungerar tekniskt tillsammans samt gör det möjligt för båda parter att marknadsföra Crunchfishs offlinelösning och V-OS Virtual Secure Element till varandras befintliga och potentiella kunder.
  • Crunchfish har lagt en tillverkningsorder på 500 Blippit-appterminaler där merparten avser utrullning till en ledande svensk leverantör av betaltjänster och kassor under nästa år. Utrullningen är viktigt för bolaget eftersom Blippit nu kommer att börja användas i svensk handel.

Patent och uppfinningar

  • Crunchfish förenklade sin offlinelösning för mobila betalningar, utan att ge avkall på säkerheten. Enbart personappen som hanterar mobilens offline-saldo behöver vara säkrad. Crunchfish patentsökta lösning blev därmed flexiblare, mer skalbar och enklare att rulla ut på marknaden. Förenklingen accelererar bolagets partnerdiskussioner i Indien och skapar även intresse hos betaltjänster på andra marknader.
  • Crunchfish breddade sin patentsökta offlinelösning till att även stödja mobila kortbetalningar. Ett offline saldo som hanteras säkert i betalarens mobilapp möjliggör kortbetalningar offline, eftersom godkännandet av betalningen sker offline när betalningen initieras, istället för efteråt i en uppkopplad kortterminal. Att erbjuda offlinebetalningar till kortindustrin gör Crunchfishs offlinelösning mycket mer internationellt skalbar. Partnerdiskussioner med kortföretag har inletts.
  • Crunchfish minskar matsvinnet genom bolagets innovativa lösning kring dynamisk prissättning. Det finns flera positiva aspekter att tillämpa en dynamisk prissättning av varor. Först och främst finns det en viktig klimataspekt, men även en ekonomisk aspekt i det att konsumenter kommer kunna handla till större rabatter samtidigt som matvarukedjornas kostnader för matsvinn kommer att minska.
  • Crunchfish lanserade XR Skeleton, nästa generations geststyrning för AR-glasögon och smartphones, där inte mindre än 21 punkter på respektive hand kan detekteras och följas i tre dimensioner med en helt vanlig mobilkamera. Denna typ av avbildning av en hand kallas ofta skelettmodell och möjliggör en extremt exakt och flexibel interaktionslösning där varje punkt kan användas som interaktionsyta för exempelvis virtuella objekt eller menysystem.

Bolagshändelser

  • I oktober och november 2020 hölls en serie med tre webinarier om statens roll på den digitala betalmarknaden. Webinarierna handlade bland annat om nuläget, centrala frågeställningar i ämnet och tekniska möjligheter, och avslutades med en politisk diskussion med riksdagsledamöter från Finansutskottet. Webinarierna arrangerades av Digitaliseringsnätverket i Sveriges Riksdag i samarbete med Crunchfish och Svensk Handel. Moderator för samtliga webinarier var Crunchfishs VD Joachim Samuelsson.
  • I syfte att tydliggöra organisationen och Crunchfishs fokus på interaktionslösningar inom såväl mobila betalningar som Augmented Reality genom geststyrning, genomförde bolaget i juli ett antal justeringar i roller och ansvarsområden inom ledningsgruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner rapporten som PDF

201112 – Publicering av Q3-rapport