Crunchfish offentliggör halvårsrapport

2019-08-22, 08:30

Crunchfish AB offentliggör idag halvårsrapport för det andra kvartalet samt det första halvåret 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

KONCERNENS SIFFROR I KORTHET 2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01
2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30
Nettoomsättning (SEK) 2 465 874 232 535 6 438 629 448 631
Resultat före skatt (SEK) -7 843 152 -5 594 660 -13 184 315 -11 781 068
Resultat per aktie (SEK) -0,30 -0,36 -0,54 -0,73
Soliditet (%) 86,0 82,3 86,0 82,3
Kassa vid periodens utgång (SEK) 25 960 282 7 741 299 25 960 282 7 741 299

VD Joakim Nydemark kommenterar

”Det har varit ett spännande andra kvartal där bland annat Blippit har växt fram starkt. Utrullning kommer som planerat att ske under det fjärde kvartalet och vi har därefter förberett bolaget för expansion både inom Sverige och internationellt. Parallellt har utvecklingen inom geststyrningsaffären tagit viktiga kliv och vår teknologi har nått en ny nivå̊ av användarvänlighet, vilket konsumentmarknaden kommer att efterfråga.”

Väsentliga händelser under perioden

  • Blippit erhåller europeiskt mönsterskydd för sin appterminal.
  • Crunchfish erhåller patent för Blippits appterminals arkitektur för radiosignalering.
  • Susanne Hannestad, grundare och VD för den globala fintech-acceleratorn Fintech Mundi, samt Håkan Paulsson, grundare och styrelseledamot i den snabbväxande IT-konsultgruppen Q-group, nomineras och väljs in i Crunchfishs styrelse.
  • Blippit etablerar samarbete med GS1 Sweden, vilket förbereder bolaget för internationell expansion.
  • Blippit väljer in ny styrelse med bl.a. Susanne Hannestad och Lars Påhlson, vilken har lång erfarenhet samt stor kompetens från handel och industri.
  • Crunchfish håller årsstämma. Kommuniké med fastställda beslut finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.crunchfish.com).
  • Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Crunchfish – ”Rebel rocks retail payments”.
  • Crunchfish Proximity ingår partneravtal med Verisec avseende integrering och försäljning av e-legitimationstjänsten Freja eID. Avtalet förbereder Blippit för internationell expansion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Crunchfish generaliserar mobilbetalning med Blippits appterminal genom utveckling av ny mjukvara för kassasystem. Detta öppnar upp en betydligt större marknad eftersom Blippit kan bearbeta hela marknaden genom de kassaleverantörer som önskar erbjuda appbetalning som betaltjänst.
  • Crunchfish Proximity rekryterar Bo Lennselius som projektledare för Blippit. Bo har lång erfarenhet av affärsutveckling och kommer att bli en nyckelresurs i utrullningen av Blippit.

Videopresentation av halvårsrapporten

Crunchfish har tillgängliggjort en videopresentation av halvårsrapporten där VD Joakim Nydemark och styrelseordförande Joachim Samuelsson ger sin syn på bolagets affärsområden samt bolagets utveckling. Videopresentationen finns tillgänglig här: https://youtu.be/tK46vxOtqSk

För mer information kontakta:

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.


Ladda ner som PDF