Crunchfish omorganiserar koncernledningen

2020-03-03, 09:00

Crunchfish AB (publ), noterat bolag på Nasdaq First North, annonserar idag att Göran Linder tillträder som ny styrelseordförande i bolaget för tiden fram till kommande årsstämma. Han ersätter Joachim Samuelsson, som istället blir ny VD för koncernen och moderbolaget. Nuvarande VD Joakim Nydemark fortsätter i koncernledningen i rollen som Global försäljningsdirektör och affärsansvarig för bolagets geststyrningsaffär.

Med anledning av Crunchfishs ökade fokus på interaktionslösningar för mobila betalningar, som bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity AB, där Crunchfishs nuvarande styrelseordförande Joachim Samuelsson är VD, har bolagets styrelse idag beslutat att Joachim Samuelsson även skall ta över VD-rollen i koncernen och moderbolaget. Joachim Samuelsson frånträder samtidigt sin roll som styrelseordförande och ersätts av styrelseledamoten Göran Linder. Göran Linder representerar den andra huvudägaren i Crunchfish, i sin roll som VD för Midroc Invest AB. Den avgående VD:n Joakim Nydemark får en ny roll som Global försäljningsdirektör i koncernledningen och fortsätter även vara affärsansvarig för bolagets geststyrningsaffär.

”Denna omorganisation är en naturlig konsekvens av att verksamheten inriktad mot mobil betalning, som bedrivs i det helägda dotterbolaget Crunchfish Proximity AB, växer sig allt starkare. Nuvarande organisation där Joakim Nydemark relaterar till Joachim Samuelssons dubbla roller som styrelseordförande samt operativ VD för Crunchfish Proximity AB är inte optimal och styrelsen har därför tagit beslut om denna omorganisation med omedelbar verkan. Vi är övertygade att Joakim Nydemark även kommer göra ett utmärkt jobb som globalt försäljningsansvarig”, kommenterar Joachim Samuelsson och Göran Linder, avgående respektive tillträdande styrelseordförande i Crunchfish AB.

”Det har varit ett privilegium att leda Crunchfish i drygt 7 år och den förändring vi nu gör i koncernledningen är ett naturligt steg. Företaget är på en spännande resa, med fantastiska medarbetare och jag ser fram emot att vara en del av resan även framöver”, säger Joakim Nydemark.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, avgående styrelseordförande och ny VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Göran Linder, tillträdande styrelseordförande, Crunchfish AB
+46 10 470 70 00

Joakim Nydemark, avgående VD och ny global försäljningsdirektör, Crunchfish AB
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Ladda ner som PDF