Crunchfish säkrar finansiering på 25 MSEK från bolagets huvudägare

december 17, 2020|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har ingått avtal om finansiering på 25 MSEK med bolagets två största ägare, Crunchfishs VD Joachim Samuelsson och Midroc Invest AB, som företräds av bolagets styrelseordförande Göran Linder. Finansiering utgörs av ett lånelöfte på 25 MSEK som bolaget kan avropa vid ett eller flera tillfällen under en löptid om 14 månader, från den 18 december 2020 till den 17 februari 2022. Marknadsmässig ersättning för lånelöftet och eventuella upptagna lån utgår.

Crunchfish har ingått avtal om finansiering på 25 MSEK genom ett lånelöfte från bolagets två huvudägare som tillsammans innehar cirka 43,5% av bolagets aktier, pro-rata mot deras nuvarande respektive ägande om 26,2% respektive 17,3%. Crunchfishs VD Joachim Samuelssons som äger aktier i Crunchfish via sitt helägda bolag Femari Invest AB har lämnat ett personligt lånelöfte om 15 MSEK och Midroc Invest AB, där bolagets styrelseordförande Göran Linder är VD, har lämnat ett lånelöfte om 10 MSEK.

”Vi tar aktieägaransvar genom att erbjuda bolaget en smidig och relativt billig finansieringslösning som skapar stort handlingsutrymme utan att späda ut någons aktieägande”, förklarar Göran Linder, styrelseordförande i Crunchfish och VD i Midroc Invest AB.

”Med så mycket på gång i bolaget är detta en snabb lösning som gör att vi kan ägna all kraft att fokusera på bolaget, istället för dess finansiering. Nu undviker vi spekulationer om kommande nyemission och det lär inte undgå någon att vi tror stenhårt på framtiden för Crunchfish, kommenterar Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish.

Löptiden är 14 månader, från den 18 december 2020 till den 17 februari 2022 och sker till vad som bedöms vara marknadsmässiga villkor om årsränta om 4% för lånelöftet och ytterligare 4% för eventuella upptagna lån. Bolaget äger rätt att återbetala upptagna lån och även säga upp avtalet om lånelöfte i förtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020.

Ladda ner som PDF