Crunchfish tecknar avtal med AR-företaget LLVision avseende geststyrning i smarta glasögon

2017-05-04, 08:57

Pressmeddelande, Malmö 4 maj, 2017

First North-noterade Crunchfish tecknar avtal med kinesiska AR-företaget Beijing LLVision Technology. Avtalet innebär att LLVision kan erbjuda geststyrning från Crunchfish i sina smarta AR-glasögon för industriellt bruk.

Crunchfishs mjukvara Touchless A3D®optimerad för AR och VR, stödjer gester speciellt designade för interaktion i dessa miljöer. Mjukvaran kommer integreras i LLVisions plattform GLXSS Live som omfattar en uppsättning tilläggsfunktioner som erbjuds användarna av AR-glasögonen. Avtalet löper över tre år och är royaltybaserat med ersättning per sålda glasögon. I övrigt ges inga prognoser om affärsvärdet.

Beijings sjukhus använder LLVisions smarta glasögon
LLVision är en pionjär inom smarta glasögon för professionellt bruk. Företaget vänder sig till branscher som logistik, säkerhet och utbildning samt bil- och medicinsk industri. LLVisions smarta glasögon GLXSS används bland annat av Beijing Hospital där kirurger sänder inspelningar av operationer, företaget Johnson Control och ett marknadsledande kinesiskt telekombolag, där tekniker använder glasögonen i samband med service och underhåll.

”För att bibehålla vår position som en av marknadsledarna inom AR-glasögon måste vi kontinuerligt förnya oss och erbjuda våra kunder produkter och tjänster som särskiljer sig från våra konkurrenters. För att säkerställa en effektiv drift i olika miljöer är geststyrning ett nödvändigt komplement i våra AR-glasögon. Vårt samarbete med Crunchfish innebär att vi försäkrar oss om en geststyrning med bästa möjliga prestanda.” säger Wu Fei, VD på LLVision.

”LLVision är en framgångsrik och snabbväxande leverantör av AR-glasögon för industriellt bruk och det känns otroligt spännande att få leverera vår programvara för geststyrning till LLVisions AR-lösningar. Att använda handgester vid interaktion i AR-miljö är väldigt självklart vilket också bekräftas av slutanvändarna. Vi ser att detta kommer driva ett paradigmskifte inom interaktion med smarta glasögon.” säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

Smarta glasögon i kombination med olika tjänster kommer dramatiskt förändra processer inom många branscher under de närmaste två till fem åren. Genom att AR-tekniken möjliggör betydande effektivitetsvinster inom industrin förväntas den framtida tillväxttakten inom AR-området vara stark. Marknaden förutspås ha ett värde om 90 miljarder USD årligen vid 2020, enligt analysföretaget Digi-Capital. Crunchfish har på kort tid slutit två avtal inom segmentet AR-glasögon för industriellt bruk, där användarfördelarna med geststyrning bekräftats.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
ir@crunchfish.com
+46 (0)706 351 609

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.

Om Crunchfish

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfishs teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

Om LLVision

Beijing LLVision Technology grundades 2014 av medarbetare från Google, Lenovo, Microsoft och China Aeronautics Consortium. Företaget fokuserar på att utveckla och marknadsföra smarta AR-glasögon för industriellt bruk, vilka erbjuds tillsammans med en plattform av relaterade tjänster. LLVisions erbjudande möjliggör för partners i läkemedels-, utbildning- säkerhets-, bil- och tillverkningsindustrin att dra nytta av den tekniska revolutionen inom AR. För mer information besök den kinesiska webbplatsen eller kontakta företaget via business@llvision.com.

Ladda ner som PDF