Crunchfish tecknar treårigt licensavtal inom VR

2017-01-26, 09:00

Avantis Systems Ltd som erbjuder tekniklösningar till skolor, har valt geststyrningsteknik från First North noterade Crunchfish till sin utbildningsplattform ClassVR.com. Licensavtalet löper initialt under tre år med en royaltyintäkt per såld enhet och en direkt intäkt på €37 500. Försäljningsvolymen över kontraktsperioden är inte officiell, men enbart i Storbritannien finns mer än 26 000 mellanstadieskolor.

Avantis är ett framgångsrikt brittiskt bolag som erbjuder lösningar och tjänster speciellt framtagna för utbildning i skolor. Med sitt nya VR-headset, som är en del av ClassVR.com, möjliggörs en unik utbildningsmetod och en helt ny inlärningsupplevelse. I inledningsfasen planerar Avantis att erbjuda sitt VR-headset till 26 000 mellanstadieskolor i Storbritannien, följt av en global utrullning.

Utbildningssektorn förutspås bli ett av de största områdena för användning av VR-teknik eftersom effektivitetsvinsterna och de pedagogiska fördelarna är betydande. Den globala marknaden för teknik inom utbildningssektorn uppskattas nå $252 miljarder år 2020 enligt Global EdTech Report.

”Vårt partnerskap med Avantis är av strategisk betydelse, genom att det öppnar upp ett nytt attraktivt marknadssegment samtidigt som det visar på fördelarna med geststyrning i VR. VR har enorm potential att förändra sättet vi utbildar både barn och vuxna och det är därför fantastiskt roligt att tillsammans med Avantis få vara med och bidra till denna förändring. Samarbetet är också en bekräftelse på geststyrning som naturlig interaktion i VR-miljö.” säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

”Vi valde Crunchfish som partner eftersom vi tillsammans kan skapa en inspirerande och användarvänlig interaktion i VR. Vi är imponerade av hur responsiva och precisa gesterna är och återkopplingen vi fått från våra kunder har varit otroligt positiv. Vi ser att vi kan erbjuda något unikt och något som kommer att öka effektiviteten och upplevelsen vid lärande.” säger Nik Tuson, VD på Avantis Systems.

Det treåriga kontraktet löper från januari 2017 och licensavtalets direkta intäkt på €37 500 erläggs i sin helhet under Q1 2017.

Fördelar med VR vid undervisning

  • Aktiv snarare än passiv upplevelse.
  • Omslutande upplevelse som tar bort yttre störmoment.
  • Engagerande vilket är användbart bl a för de med begränsad koncentrationsförmåga.
  • Utforskande och interaktivt tillvägagångssätt hjälper inlärning och hågkomst.
  • Hjälper förståelsen av komplexa ämnen/teorier/koncept.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
ir@crunchfish.com
+46 (0)706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 09.00 CET.

Om Crunchfish

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfish teknik licensieras till tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande i miljontals enheter från globala aktörer. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

Ladda ner som PDF