Crunchfish upptar brygglån om 6 MSEK från huvudägarna Femari Invest AB och Midroc Invest AB

2018-08-28, 20:53

Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har idag upptagit brygglån om totalt 6 MSEK från huvudägarna Femari Invest AB, som kontrolleras av styrelsens ordförande Joachim Samuelsson, och Midroc Invest AB. Syftet med brygglånen är att stärka Bolagets likviditet och rörelsekapital enligt Nasdaq First Norths rekommendation om att bolagets likvida medel alltid skall över­stiga tre månaders behov av rörelsekapital. Bolaget uppfyller därmed denna rekommendation fram till dess att den av styrelsen beslutade företrädes­emissionen genomförts. Avsikten är att brygglånen ska återbetalas när Bolaget har erhållit emissionslikviden i företrädesemissionen eller senast inom tolv månader från upptagandet av brygglånen. Lånet löper med marknads­mässig ränta.

För vidare information, vänligen kontakta:

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish AB, 
+46 706 351609, 
ir@crunchfish.com 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

Kort om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför mjukvara som möjliggör snabb och effektiv interaktion inom AR/VR och lösningar för mobil handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra elektronik med handgester samt digitalisera handeln i butik genom att lösa interaktionsproblematiken som finns vid betalning och marknadsföring via mobiltelefonen. Crunchfishs teknologier licensieras till bland annat tillverkare av AR/VR produkter och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Inom området m-handel har Bolaget ett strategiskt samarbete med ClearOn AB. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö.

Ladda ner som PDF