Crunchfish utökar samarbetet inom geststyrning med mobiltelefontillverkaren TCL Communication

2016-12-29, 09:10

Pressmeddelande, Malmö den 29 december 2016 – Crunchfish har tecknat ett tilläggsavtal med den globala mobiltelefontillverkaren TCL Communication. Avtalet ger TCL rätten att använda ytterligare gester med Crunchfish mjukvara för geststyrning i deras globala telefonmodell Alcatel Shine Lite. Avtalet är en utvidgning av befintligt licensavtal och löper under 2 år. Affären ger Crunchfish licensintäkter i form av royalty per tillverkad telefon. Avtalet föreskriver inte hur många telefoner som tillverkas årligen, varför något ordervärde inte går att fastställa.

”Affären innebär ett utökat samarbete med TCL och stärker oss i vår uppfattning att Selfie-funktion med geststyrning fortsätter vara viktig för mobiltelefontillverkarna i strävan att differentiera nya modeller. Vi ser också affären som ytterligare en bekräftelse på att vår mjukvara för geststyrning är ledande inom detta segment”, säger Crunchfish VD Joakim Nydemark.

Kinesiska TCL Communication är en global tillverkare av mobiltelefoner och en internetleverantör. Företaget sålde 2015 mer än 40 miljoner mobiltelefoner i drygt 160 länder och har 13,000 anställda. Enligt analysföretaget Gartner och bolaget själv är bolaget rankat sexa bland globala mobiltelefontillverkare. TCL Communication är noterat på Hong Kong Stock Exchange.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Nydemark, VD Crunchfish

Telefon 0706 35 16 09

E-post: joakim.nydemark@crunchfish.com

Certifierad Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2016.

Om Crunchfish

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfish teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

Ladda ner som PDF