Crunchfishs årsredovisning har publicerats

2017-04-21, 08:52

Pressmeddelande, Malmö den 21 april, 2017 – Årsredovisningen för Crunchfishs verksamhetsår 2016 har idag publicerats på bolagets webbplats crunchfish.com.

Aktieägare och övriga som önskar erhålla ett tryckt exemplar ombeds kontakta bolaget via e-post ir@crunchfish.com alternativt telefon 040 626 77 00.

Kontaktperson:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
ir@crunchfish.com 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2017. 

Om Crunchfish 

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfishs teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

Ladda ner som PDF