Crunchfishs spårningsteknologi för COVID-19 kombinerar centraliserad datalagring med personlig kontroll över kontaktdatan

2020-05-05, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget har lämnat in patentansökan 2050514–5 i Sverige för att kunna kombinera centraliserad datalagring med personlig kontroll över kontaktdatan i bolagets COVID-19-kontaktspårningsteknologi. Den patentsökta lösningen föreslår även en oberoende escrow-tjänst som sköter dekrypteringen automatiskt när villkor man själv sätter är uppfyllda.

COVID-19 är en global kris som på ett eller annat sätt påverkar varje enskild person i världen. En viktig del av kampen mot COVID-19 är att spåra de individer som har varit i kontakt med någon som har diagnostiserats med sjukdomen. Denna information kan sedan användas av regeringar och hälsovårdsmyndigheter för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa spridningen av COVID-19. Att spåra individer som varit i kontakt med smittade är viktigt eftersom forskning visar att smitta ofta sker innan man själv märker några symtom av sjukdomen. 

Crunchfishs närhetsbaserade teknologi som ursprungligen utvecklades för sociala applikationer kan även användas även för kontaktspårning. För detta syfte föreslår vi ett tillvägagångssätt som bygger på användning av sporadisk och synkroniserad signalering. Anledningen till att vi föreslår att signaleringen är sporadisk och synkroniserad är för att även kunna få information från alla iOS-användare som inte använder appen i förgrunden. Detta beskrevs mer i vårt pressmeddelande från 17 april:

https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-beviljas-ytterligare-amerikanskt-patent-for-uppfinning-som-kan-anvandas-for-att-begransa-smittspridning-av-covid-19/

Apple och Google meddelade på långfredagen att de gemensamt kommer att samarbeta för att utveckla ett nytt ramverk för COVID-19-kontaktspårning som kommer att göras tillgänglig för nationella smittspårningsappar under maj månad. En vecka senare, den 24 april, svarade Crunchfish med ett alternativt tillvägagångssätt som skiljer sig åt på flera sätt. Vi anser att datainsamlingen bör vara central för att minska risken att kontaktspårningsdata aldrig rapporteras in. En annan viktig skillnad är att Crunchfishs teknologi även görs tillgänglig för tredjepartsappar i syfte att snabbt komma igång med datainsamling för kontaktspårning i landet. Dessutom är Crunchfishs lösning batterieffektiv och omedelbart tillgänglig. https://www.crunchfish.com/crunchfish-covid-19-contact-tracing-technology-available-now-and-free-of-charge/

Trots att Crunchfish arbetar med central datainsamling anser vi precis som Apple och Google att det är av stor vikt att värna integriteten genom att varje individ behåller kontrollen på sin personliga data. Men istället för att lagra information decentraliserat på varje mobil föreslår Crunchfish en alternativ lösning där kontaktspårningsdata samlas in centralt i krypterad form. Då blir det enklare att göra sin data tillgänglig än om man själv eller ens anhöriga skall behöva ladda upp kontaktspårningsdata efter man insjuknat. I den lösning som vi nu har patentsökt föreslår vi en oberoende escrow-tjänst som sköter uppladdningen automatiskt när villkor man själv sätter är uppfyllda. Patentansökan är inlämnad i Sverige med ansökningsnummer 2050514-5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF