Crunchfishs styrelseordförande Joachim Samuelsson registrerad som verklig huvudman hos Bolagsverket

2020-02-14, 11:15

Crunchfish AB:s (”Crunchfish”) styrelseordförande Joachim Samuelsson, som även är VD i bolagets helägda dotterbolag Crunchfish Proximity AB och dess delägda bolag Blippit, har blivit registrerad hos Bolagsverket som verklig huvudman för Crunchfish och dess helägda dotterbolag Crunchfish Proximity.

Ett EU-direktiv från 2015 kräver att personer med mer än 25% direkt eller indirekt ägarandel i ett bolag skall registreras som dess verkliga huvudman. I Sverige började lagen om registrering av verkliga huvudmän gälla 1 september 2017. Syftet med registret av verkliga huvudmän är att exempelvis banker och Finansinspektionen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Joachim Samuelsson äger 6 545 522 aktier i Crunchfish genom sitt bolag Femari Invest AB, vilket motsvarar 25,4%. Att Joachim Samuelsson nu blivit registrerad som verklig huvudman för Crunchfish och Crunchfish Proximity har i övrigt ingen praktisk betydelse.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF