Digital Cash möjliggör global interoperabilitet för betaltjänster

2021-02-13|

Crunchfish är teknisk pionjär inom digital betalning med Digital Cash som avvecklar betalningar i två steg, först offline och sedan online. Detta möjliggör att betalningarna alltid fungerar och även kan göras privata. Digital Cash är extremt flexibelt och kompletterar alla typer av betalningslösningar, både på kort och mobil. Crunchfish möjliggör nu internationellt interoperativa betaltjänster genom ett globalt rotcertifikat för Digital Cash.

“Crunchfish etablerar med Digital Cash en ny internationell räls för digital betalning som gör det möjligt för olika betaltjänster och även olika typer av betallösningar att samverka. Det öppnar upp nya möjligheter och har potential att förändra ekosystemet för digital betalning i grunden.”, säger Crunchfishs vd, Joachim Samuelsson.

Digital Cash är extremt flexibelt som kompletterar alla typer av betalningslösningar på både kort och mobil med initial avveckling offline, innan betalningen slutligt avvecklas online. Crunchfish annonserar här en ny patentsökt innovation med ansökningsnummer SE2150159-8 som även gör betaltjänster internationellt interoperativa genom ett globalt rotcertifikat av Digital Cash-tjänsten.  Även betalning i andra länder blir möjligt genom hantering av valutakurser offline. Uppfinningen är extremt värdefull från ett internationellt perspektiv eftersom betaltjänster – kort, realtidbetalning och CBDC – kan användas tillsammans över landsgränser. Även nationell interoperabilitet mellan olika betaltjänster är viktigt, inte minst för att åstadkomma en snabb utrullning av riksbanksvaluta CBDC.

I dagens digitala betalningssystem är interoperabilitet svårt att åstadkomma beroende på att betalningen avvecklas i ett steg online. Crunchfishs patentsökta avveckling av betalningar i två steg, först offline och sedan online, är det som gör interoperabiliteten för världens betaltjänster möjlig på ett smidigt sätt. Betalningsmottagaren verifierar att transaktionen är legitim genom att kunna kontrollera betalarens certifikat och därmed lita på att betalningen kan avvecklas online i ett senare skede. Crunchfish avser att etablera en rotcertifiering för Digital Cash-tjänsten på global basis som verifierar offlinebetalningar när betalaren och mottagaren använder sig av olika betaltjänster eller olika typer av betalningslösningar. En växlingstabell i betalningsappen gör att offlinebalansen kan debiteras även vid offlinebetalning i utländsk valuta. Eventuella valutadifferenser justeras vid avvecklingen online genom debitering eller kreditering av betalarens konto.  

För ett år sedan annonserade Crunchfish friktionsfri mobilbetalning även offline som en patentsökt lösning som gör mobilbetalning mycket mer robust genom att introducera Digital Cash med avveckling i två steg, först offline och sedan online. Nyligen annonserade även Crunchfish möjligheten att implementera Digital Cash på kort. Lösningen utnyttjar att det inte spelar handlare någon roll om deras bankkonto krediteras vid betalningsögonblicket, så länge det finns försäkran om att mottagen betalning kan lösas något senare. Det som är extremt viktigt dock är att betalningslösningen är robust, smidig och säker. Det innebär att transaktionen inte kan vara beroende av Internet och betaltjänster i molnet. Det spelar ingen roll hur mycket man än investerar i IT-infrastruktur, systemen kommer ändå inte vara fungerande 24/7. En enkel och genial lösning är att implementera avvecklingen av betalningen i två steg. Nyligen föreslog VISA i en forskningsrapport ett protokoll för offlinebetalning applicerad för riksbanksvaluta CBDC. Crunchfishs originallösning var dock inte begränsad till riksbanksvaluta, utan kan likaväl användas för dagens alla typer av betalningslösningar – kort, realtidbetalning och sluten-loop plånböcker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2021.

Ladda ner som PDF