Organisationsförändringar i Crunchfish

2019-03-06, 08:58

Crunchfishs styrelseordförande Joachim Samuelsson och VD i Crunchfishs dotterbolag Crunchfish Proximity AB samt tf VD i Crunchfishs intressebolag Blippit AB har utsetts till VD i Blippit. Han tillträder tjänsten omgående och avgår samtidigt som VD i Crunchfish Proximity.

Paul Cronholm, bolagets grundare och CTO samt medlem av ledningsgruppen, har utsetts till ny VD för Crunchfish Proximity. Han tillträder tjänsten omgående.

Michael Peterson, ansvarig för Investor relations och marknadsföring samt medlem av ledningsgruppen, har valt att lämna företaget för ett annat uppdrag. Han är kvar i sin roll i upp till tre månader. Rekryteringsprocessen avseende hans efterträdare inleds omedelbart.

För ytterligare information kontakta: 

Joakim Nydemark, Crunchfishs VD
Telefon 0706 351 609
ir@crunchfish.com

Joachim Samuelsson, Crunchfishs styrelseordförande
Telefon 0708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019. 

Kort om Crunchfish
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Ladda ner som PDF