Regulatoriska pressmeddelanden

Crunchfish upptar brygglån om 6 MSEK från huvudägarna Femari Invest AB och Midroc Invest AB

2018-08-28, 21:53

Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har idag upptagit brygglån om totalt 6 MSEK från huvudägarna Femari Invest AB, som kontrolleras av styrelsens ordförande Joachim Samuelsson, och Midroc Invest AB. Syftet med brygglånen är att stärka Bolagets likviditet och rörelsekapital enligt Nasdaq First Norths rekommendation om att bolagets likvida medel alltid skall över­stiga tre månaders […]