Regulatoriska pressmeddelanden

Crunchfishs styrelseordförande initiativtagare till Fintech Øresund

2017-09-28, 07:00

Grundarna av Fintech Øresund, från vänster: David Nilsson, Smart Refill, Joachim Samuelsson, Crunchfish, Kenneth Nilsson, Resurs Bank, Victor Sandberg, pej och Karsten Deppert, Collaboration concepts. Crunchfish tillsammans med IBM, pej, Resurs Bank, Smart Refill och Mindpark är de första medlemmarna i nystartade Fintech Øresund. Syftet med forumet är att lyfta fram den erfarenhet och kompetens som finns inom finansiell teknologi i regionen […]