Västra Hamnen Corporate Finance har offentliggjort uppdaterad aktieanalys av Crunchfish

2021-02-19|

Västra Hamnen Corporate Finance publicerade idag, den 19 februari, en uppdaterad analys av Crunchfish med titeln ”Crunchfish: Partners and patents”. Analysen är tillgänglig som bifogat dokument samt via denna länk (https://www.crunchfish.com/wp-content/uploads/2021/02/Crunchfish_update_Q4_210219.pdf).

Västra Hamnen skriver bl.a. följande: “Yesterday’s full year report from Crunchfish shows how the company’s focus is evolving more and more towards digital cash. Crunchfish has released a string of press releases recently, detailing new partnerships and patents in this area. Its ambitions have now grown far beyond instant payments in India and the Nordic area. The company has patented solutions that would facilitate offline digital cash payments for any digital wallet anywhere, irrespective of whether the underlying payment structure is a card network, an instant payment network, central bank digital currency, or a combination of these.”

I analysen ges ett oförändrat kursintervall enligt DCF-modellen på 25,30 SEK – 40,10 SEK per aktie. Analysen är tillgänglig på Västra Hamnens och Crunchfishs respektive webbplatser.

I samband med publicering av Q4-rapporten har Crunchfish publicerat en längre intervju med VD Joachim Samuelsson på temat ”Solving for the future”. Denna intervju finns tillgänglig här: https://www.youtube.com/watch?v=1_S7t-ds8G0

Dessutom genomfördes även en livesänd intervju under temat ”Digital Cash Partners and Patents” med Joachim Samuelsson och Alf Riple, chefsanalytiker hos Västra Hamnen. Denna intervju finns tillgänglig här: https://www.youtube.com/watch?v=CZiFgt16uws

I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF