Västra Hamnen Corporate Finance har offentliggjort uppdaterad aktieanalys av Crunchfish

2021-04-14|

Västra Hamnen Corporate Finance publicerade idag, den 14 april, en uppdaterad analys av Crunchfish med titeln ”Crunchfish: Diligent dash for Digital Cash”. Analysen är tillgänglig som bifogat dokument samt via denna länk (https://www.vhcorp.se/uploads/1722_Crunchfish_update_210414.pdf?pdf=Crunchfish_update_210414.pdf).

Västra Hamnen skriver bland annat följande: “Crunchfish is undergoing a fast reorientation, where the company’s business model is increasingly centred on its digital cash solution. And with good reason. If the company can get payment providers to join its open standard for cross-currency and cross-platform payments, it could unite billions of digital wallets on a common platform that defines digital cash. It would enable an unprecedented degree of interoperability in the payment space. Crunchfish is just starting to specify its revenue model. Even at very low wallet fees, Crunchfish as facilitator of the platform could stand to reap a massive fee income, given the high number of potential users. In our first attempt to value the opportunity, we apply tough risk adjustments but nevertheless end up raising our valuation interval to SEK 49.80 – 79.50 per share.”

I analysen ges ett uppdaterat kursintervall enligt DCF-modellen på 49,80 SEK – 79,50 SEK per aktie. Analysen är tillgänglig på Västra Hamnens och Crunchfishs respektive webbplatser.

I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF