Västra Hamnen Corporate Finance offentliggör uppdaterad aktieanalys av Crunchfish

2019-11-20, 09:31

Västra Hamnen Corporate Finance publicerar idag en uppdaterad analys av Crunchfish som bär titeln ”Blippit delay adds uncertainty”. Analysfirman motiverar rubriksättningen med att Crunchfishs joint-venture Blippit har reviderat utrullningsplanen för appterminalen. Härutöver ser Västra Hamnen Corporate Finance nyfiket på både Crunchfishs nya tjänsteerbjudande och Indien som ny målmarknad för Blippit.

Västa Hamnen skriver bl.a. följande:

“Adding up the impact of good and bad news, our DCF model now indicates a fair value interval of SEK 21.00 – 33.30 per share, down from SEK 32.60 – 51.80 per share in our previous scenario.”

Rapporten är tillgänglig på Västra Hamnens och Crunchfishs respektive webbplatser.

I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
0706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon 040-200 250.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.