Västra Hamnen Corporate Finance offentliggör uppdaterad aktieanalys av Crunchfish

2020-04-20, 12:15

Västra Hamnen Corporate Finance har idag publicerat en uppdaterad analys av Crunchfish med titeln ”Crunchfish: Turning eastward”.

Västra Hamnen skriver bl.a. följande: “Crunchfish is investing ever more time and effort in the Indian market. What sounded like a distant opportunity only six months ago, is rapidly being transformed into a firm strategy. With its huge size and explosive growth, the Indian mobile payments business could emerge as the most attractive use case in Crunchfish’ portfolio of opportunities. We have therefore decided to include the Indian market in our valuation model at this point.”

I analysen ges ett kursintervall enligt DCF-modellen på 25,30 SEK – 40,10 SEK per aktie. Analysen är tillgänglig på Västra Hamnens och Crunchfishs respektive webbplatser.

I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

Länk till analysen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF