Västra Hamnen Corporate Finance offentliggör uppdaterad aktieanalys av Crunchfish

2019-08-23, 13:28

Västra Hamnen Corporate Finance publicerar idag en uppdaterad analys av Crunchfish som bär titeln ”Blippit on track for Q4 launch”. Analysfirman motiverar rubriksättningen med att Crunchfishs joint-venture Blippit följer utsatt utvecklingsplan och att appterminalen närmar sig produktion, samt att Crunchfishs geststyrningsteknologi tagit viktiga kliv framåt genom att bli mer kraftfull och användarvänlig.

Västa Hamnen skriver bl.a. följande:

“Crunchfish is on track and in agreement with the assumptions of our valuation model. We maintain our fair value per share estimates of SEK 32.60 – 51.80.”

Rapporten är tillgänglig på Västra Hamnens och Crunchfishs respektive webbplatser.

I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
0706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon 040-200 250.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.