Nytt antal aktier och röster i Crunchfish AB (publ)

2022-07-15|

Antalet aktier och röster i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har ökat med 511 000 aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Bolagets incitamentsprogram 2018/2022.

Totalt utnyttjades 422 494 teckningsoptioner för teckning av 511 000 aktier. Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 31 436 298 och aktiekapitalet till 1 446 069,708 SEK.
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

Om Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning för banker, betaltjänster och riksbanker. Crunchfish utvecklar även geststyrningsteknologi för AR/VR produkter och fordonsindustrin. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.