Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish AB, blev inbjuden till en intervju på ClearOns stora kund- & partnerdag den 4 oktober med mer än 250 gäster från dagligvarubranschen. Nedan är ett utdrag från samtalet där frågorna ställdes av Pontus Ellefsson, VD på ClearOn.

Kan du kort berätta vad Crunchfish gör för alla som inte känner till verksamheten?

Crunchfish utvecklar teknologier för interaktion med mobila enheter!

Vi har dels mjukvara för att kunna geststyra smarta glasögon eller VR-enheter, men också teknologi för mobilen som gör att den kan känna av när den befinner sig i närheten av andra mobiler eller saker och det är den teknologin vi har anpassat för ClearOns verksamhet.

Vad ser du för möjlighet tillsammans med ClearOn?

Möjligheten att lansera en ny infrastruktur i butikshandeln för marknadsföring och betalning i mobilen!

ClearOn har en unik position inom svensk handel eftersom bolaget är ledande på att hantera kuponger och betaltjänster genom bolagets clearingplattform som finns integrerad i kassan hos de flesta dagligvaru- och servicebutiker.

Genom att integrera vår mobila interaktionsteknologi med ClearOns clearingplattform,  möjliggör vi att kunder kan blippa in kuponger direkt i kassorna i dagligvaru handeln och servicebutiker för inlösen av rabattkuponger.

Dessutom öppnar vi upp för en ny infrastruktur för mobila betalningar i handeln med ClearOn som clearingpartner till handeln.

 

“Den digitala kupongen betyder ökad försäljning för handeln och leverantörerna”

 

För en månad sedan bildade vi ett gemensamt bolag under namnändring till Blippit AB. 
Vad gör Blippit?

Bygger en ny digital infrastruktur för mobil marknadsföring och betalning i butikshandeln!

Blippit kombinerar teknologi från både Crunchfish och ClearOn genom att utveckla och marknadsföra en ny infrastruktur i handeln i form av små poddar. Dessa poddar möjliggör för konsumenter att ladda ned kampanjerbjudanden i butik samt lösa in dessa mobila kuponger i kassan genom att blippa mobilen.

Dessa poddar möjliggör även en ny möjlighet för handeln för mobila betalningar med antingen handelns egna appar eller betalappar som Swish, Klarna och Pej.

Blippit är bolaget som utvecklar denna infrastruktur och marknadsför dess möjligheter till handeln, leverantörerna och app tillverkarna.

Vilka möjligheter ser du för våra kunder?

Ökad försäljning och minskade transaktionskostnader!

För både handeln och leverantörer ser jag ökad försäljning  genom att konsumenternas användning av kuponger ökar när de blir nedladdningsbara i mobilen,  mer flexibla och snabbare att lösa in i kassan.

Jag ser även lägre transaktionskostnader vid betalning  eftersom vi möjliggör mobil betalning utan att gå via kortterminalen. Jag hoppas att vår infrastruktur gör att konsumenterna kommer kunna betala med Swish eller någon annan betalapp i kassan eller att man betalar via handelns egna appar.

Vad är nästa steg?

Nu vill vi tala med både handeln och app leverantörer om vad mobil hantering av rabattkuponger och betalning betyder för dem.

Vi träffar närmast branschorganisationen för Sveriges servicebutiker om några veckor tillsammans med Pej och ClearOn för att visa på de nya möjligheterna att digitalisera flödet i butik.

Videon nedan är en demonstration av tekniken