Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var 11 november 2016.

Aktieägare

28 december 2018

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Femari Invest AB (J. Samuelsson) 4 871 333 22,68
Midroc Invest AB 3 636 336 16,93
SHB Microcap Sverige 1 051 376 4,90
Paul Cronholm 1 010 000 4,70
Carlquist Holding AB 823,333 3,83
Nitrox Consulting AB 502 000 2,34
Bluefin Ventures AB 472 000 2,20
Claes Capital Consulting AB 280 600 1,31
Granitor Invest AB 207 120 0,96
Rippen AB 200 000 0,93
Summa tio största aktieägarna 13 054 098 60,78
Övriga aktieägare 8 421 804 39,22
Totalt 21 475 902 100,00

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.