Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var den 11 november 2016.

Tio största aktieägarna

Per den 31 mars 2020. Källa Euroclear och bolaget.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Femari Invest AB (SO Joachim Samuelsson) 6 750 000 26,19
Midroc Invest AB 4 447 178 17,26
Paul Cronholm 1 058 000 4,11
Carlquist Holding AB 987 999 3,83
Coeli Absolute European Equity 771 200 2,99
Nitrox Consulting AB 604 168 2,34
Bluefin Ventures AB 568 063 2,20
Lars Andreasson 335 237 1,30
Claes Capital Consulting AB 276 916 1,07
Granitor Invest AB 248 544 0,96
Summa tio största aktieägarna 16 047 305 62,27
Övriga aktieägare 9 723 777 37,73
Totalt 25 771 082 100,00

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.