Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var den 11 november 2016.

Tio största aktieägarna

Per den 31 december 2019. Källa Euroclear och bolaget.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Femari Invest AB (SO Joachim Samuelsson) 6 500 000 25,22
Midroc Invest AB 4 447 178 17,26
Paul Cronholm 1 058 000 4,11
Carlquist Holding AB 987 999 3,83
Coeli Absolute European Equity 759 331 2,95
Nitrox Consulting AB 604 168 2,34
Bluefin Ventures AB 568 063 2,20
Lars Andreasson 300 000 1,16
Claes Capital Consulting AB 276 916 1,07
Granitor Invest AB 248 544 0,96
Summa tio största aktieägarna 15 750 199 61,12
Övriga aktieägare 10 020 883 38,88
Totalt 25 771 082 100,00

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.