Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var 11 november 2016.

Aktieägare

28 september 2018

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Femari Invest AB (J. Samuelsson) 4 271 333 27,73
Midroc Invest AB 3 036 336 19,71
Svenska Handelsbanken 1 300 000 8,44
Paul Cronholm 1 000 000 6,49
Carlquist Holding AB 723 333 4,70
Bluefin Ventures AB 452 000 2,93
Nitrox Consulting AB 452 000 2,93
Försäkringsaktiebolag Avanza Pension 298 248 1,94
Claes Capital Consulting AB 280 600 1,82
Rippen AB 244 000 1,58
Summa tio största aktieägarna 12 057 850 78,28
Övriga aktieägare 3 345 052 21,72
Totalt 15 402 902 100,00

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.