Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var den 11 november 2016.

Tio största aktieägarna

Per den 30 september 2020. Källa Euroclear och bolaget.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital, %
Femari Invest AB (SO Joachim Samuelsson) 7 440 405 26,25
Midroc Invest AB 4 891 896 17,26
Paul Cronholm 1 093 800 3,86
Carlquist Holding AB 1 000 000 3,53
Coeli Absolute European Equity 941 238 3,32
Nitrox Consulting AB 664 585 2,34
Bluefin Ventures AB 624 869 2,20
Lars Andreasson med familj 344 267 1,21
Claes Capital Consulting AB 304 607 1,07
Granitor Invest AB 273 398 0,96
Summa tio största aktieägarna 17 579 065 62,00
Övriga aktieägare 10 769 125 38,00
Totalt 28 348 190 100,00

Insyn

Från och med 3 juli 2016 gäller nya regelverk för rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.