Aktieinformation

Aktien

Crunchfish AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är CFISH och ISIN-kod SE0009190192. Första handelsdag var den 11 november 2016.

Tio största aktieägarna

Per den 30 december 2020. Källa Euroclear och bolaget.

NamnAntal aktierAndel av röster
och kapital (%)
Femari Invest AB (VD Joachim Samuelsson) 7 440 40526,25
Midroc Invest AB (SO Göran Linder)4 891 89617,26
Paul Cronholm (Grundare & CTO)1 093 8003,86
Carlquist Holding AB1 000 0003,53
Coeli Fonder941 2383,32
Nitrox Consulting AB664 5852,34
Bluefin Ventures AB (SL Håkan Paulsson)624 8692,20
Lars Andreasson med familj368 0002,00
Claes Capital Consulting AB304 6071,07
Anders Harrysson299 0001,05
Summa tio största aktieägarna17 627 60062,18
Övriga aktieägare10 720 59037,82
Totalt28 348 190100,00

Insyn