Analys

Uppdragsanalys

Crunchfish har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om att erhålla tjänsten Marknadsfokus, vari ingår så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

Initial analys från maj 2019 finns tillgänglig i pdf-format här

Uppdaterad analys från augusti 2019 finns tillgänglig i pdf-format här

Uppdaterad analys från november 2019 finns tillgänglig i pdf-format här

Uppdaterad analys från april 2020 finns tillgänglig i pdf-format här

Uppdaterad analys från maj 2020 finns tillgänglig i pdf-format här

Uppdaterad analys från augusti 2020 finns tillgänglig i pdf-format här

Uppdaterad analys från november 2020 finns tillgänglig i pdf-format här

 

Kontaktuppgifter:
Alf Riple
Chefsanalytiker
Västra Hamnen Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
alf.riple@vhcorp.se